Suomeksi

Finsk flagga

Upplands-Bron kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä kuntalaisilla on lailla suojattu oikeus puhua äidinkieltään asioidessaan kunnan virastossa.

Kunta saa valtionapua parantaakseen suomenkielisten asukkaitten mahdollisuutta käyttää äidinkieltään kunnan viranoimaisten yhteydenotossa joko kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä kunnan suomenkielisissä palveluissa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunta työskentelee voidakseen tarjota esikoulua ja vanhustenhoitoa, joko osittain tai kokonaan suomeksi.


Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen. Den rättigheten är fastslagen i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.


Kommunen får statsbidrag för att förbättra finskspråkigas möjligheter till kontakt med kommunen och ge de bättre service. Detta är då för att medborgarna ska kunna använda sitt modersmål när de skriver, ringer eller kontaktar kommunen på annat sätt. Kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda förskola och äldreomsorg delvis eller helt på finska om någon önskar det.
 

Kontakta oss/ Ota yhteyttä meihin: 

Kontaktcenter: 08-581 690 00
kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)