Sommarsimskola 2020

Upplands-Bro kommun bjuder liksom tidigare år in barn och ungdomar till sommarsimskola i Bro simhall. I år prioriteras barn födda år 2007–2013.

Simskolan hålls vardagar 15 juni - 26 juni, inte midsommarafton. Det är nio lektionstillfällen x 45 minuter och de kommer att vara schemalagda mellan 8.45-14.30 beroende på grupptillhörighet.

Anmälning är bindande efter att du accepterat den grupp du tilldelats i kommande kallelse.

Avgiften för barn som deltar är 690 kronor. Sista anmälningsdag är den 1 juni. Avgiften betalas till simhallens reception och ska vara simhallen tillhanda senast den 12 juni. Vid utebliven betalning går platsen vidare till nästa barn i kön.

Vi följer utvecklingen av Corona och planerar i linje med myndigheternas råd. Om ändringar i planen för sommarsimskola 2020 behöver göras kommer du som har skickat in en anmälan att informeras.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp