Entrépriser


Entrépriser simhall/bastu

Baby

0-1 år

Gratis

Barn

2-11 år

25 kr

Ungdom

12-17

35 kr

Pensionär

kan behöva uppvisa intyg

35 kr

Vuxen

18 år fyllda

65 kr

Familj (1+3)

*1 vuxna + 3 barn under 18 år

115 kr

Familj (2+3)

*2 vuxna + 3 barn under 18 år

180 kr

*(boende på samma adress)

Sällskap som inte ska bada betalar full entréavgift för inträde till simhallen, detta gäller även för de som endast ska basta.


Rabatthäfte (10-klipp) gäller ett år.

Barn

2-11 år

175 kr

Ungdom

12-17 år

220 kr

Pensionär

kan behöva uppvisa intyg

220 kr

Vuxen

18 år fyllda

550 kr

Familj (1+3)

*1 vuxen + 3 barn

900 kr

Familj (2+3)

*2 vuxna + 3 barn

1350 kr

*(boende på samma adress)

Halvårskort (183 dagar)

Vuxen

18 år fyllda

1000 kr

Pensionär

kan behöva uppvisa intyg

500 krHelårskort (365 dagar)

Vuxen

18 år fyllda

1800 kr

Pensionär

kan behöva uppvisa intyg

900 kr


Kombi - Halvårskort

Pris

Sim + Gym

1800 kr

Sim + Gym Pensionär

900 kr

Sim + Vattengympa

1800 kr

Sim + Vattengympa + Gym

2200 kr


Kombi - Helårskort

Pris

Sim + Gym

3000 kr

Sim + Gym Pensionär

1700

Sim + Vattengympa

3000 kr

Sim + Vattengympa + Gym

3900 kr

Sim + Vattengympa + Gym Pensionär

2300 kr

Halvårskorten och kombikort halvår gäller 183 dagar från inköpsdatum.

Helårskorten och kombikort helår gäller 365 dagar från inköpsdatum.

Vi har stängt 5-7 veckor under sommaren! Bra att ha i åtanke vid inköp av halv- och helårskort!

Upp