Musikprofil på gymnasiet

Musikprofilen är för dig som vill spela/sjunga mycket, men gå ett vanligt gymnasieprogram på Upplands-Brogymnasiet.

Två unga spelar gitarr och sjunger.

Du får möjlighet att ta lektioner på ditt instrument/sång och spela ensemble på skoltid.

Musikprofilen omfattar två kurser under 3 år: Instrument/Sång 1 samt Ensemble 1. Du kan också få möjlighet att göra ditt projektarbete i anslutning till musikinriktningen.

Musikprofilen är ett samarbete mellan Upplands-Brogymnasiet och Kulturskolan och all instrumental- och sångundervisning bedrivs av Kulturskolans lärare.

Om du vill börja hos oss, lämnar du in en anmälan, och blir sedan kallad till ett antagningsprov. För att bli antagen ska du ha goda spelfärdigheter på ditt instrument/sång.

För mer information, kontakta:

Upplands-Brogymnasiet
Anna Eriksson
Telefon: 08-581 695 51

Kulturskolan
Sara Lindell Heed
Telefon: 073-961 49 68

Läs mer om våra andra ämnen

Kontakt

Kontaktuppgifter till kulturskolans personal

Besöksadress expedition
Skolvägen 20 (Blå Huset)
Kungsängen

Postadress
Upplands-Bro Kommun,
Kulturskolan
196 81 Kungsängen

Följ kulturskolan

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp