För kulturarrangörer

Upplands-Bro kommun har infört ett kulturchecksystem för att skapa valfrihet, få bort köer och bredda utbudet, där elevernas behov och önskemål ska vara styrande. På den här sidan hittar du som är kulturarrangör information om hur du gör för att bli en auktoriserad anordnare.

Ett barn med en röd clownnäsa.

Här följer instruktioner om hur du ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro kommun.

Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för aktörer med nya kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun.

Förbered dokument inför ansökan

De här dokumenten ska bifogas i din digitala ansökan.

 • Verksamhetsplan inklusive budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala och nationella målen för verksamheten. Planen ska även innehålla en strategi för jämställdhet, inkludering och ett normkritiskt förhållningssätt.
 • Intyg från Skatteverket (blankett begäran/svar offentliga utgifter)
  gällande skatter och sociala försäkringsavgifter.
 • F-skattsedel.
 • Bolagsregistrering.
 • Utdrag från UC.
 • Verksamhetsansvariges personliga CV.
 • Utdrag från polisens belastningsregister gällande verksamhetsansvarige. Utdraget får vara högst ett år gammalt.
 • Lista med alla pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten, på vilken verksamhetsansvarig intygar att den sett utdrag ur polisens belastningsregister för var och en.
 • CV:n för de pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten.
 • Utdrag från organisationens skattekonto från dags dato och ett år bakåt i tiden.

Så ansöker du

Ansökan görs på webben och dokumenten bifogas digitalt. Spara därför dokumenten i din dator som Word- eller pdf-dokument så att du har dem tillgängliga.

Ansök om att bli anordnare här

Du kan ansöka om auktorisation året om, men auktorisationsprocessen sker alltid inför kommande hösttermin. Sista ansökningsdagen för auktorisering är den 31 januari, och därefter kommer du få svar på din ansökan om auktorisation senast den 1 mars.

 1. Ta del av styrdokument

Ta del de auktorisationsvillkor och regler som gäller i Upplands-Bro kommun. Villkoren beskriver vad som krävs för att bli auktoriserad och vilka villkor som ställs på anordnare.

Reglemente för Kulturcheck

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp