Kulturskoleverksamhet

Nu är höstens kurskatalog här, du hittar kommunens kursutbud via länken nedanför!

Klicka här för att komma till kurskatalogen.

Skådespelare, piano, måleri, trumslagare

Kulturskoleverksamheten riktar sig till barn och unga, 4 till 19 år, som är intresserade av att spela, sjunga, dansa, skapa och agera.

Från och med höstterminen 2021 finns flera olika aktörer i Upplands-Bro kommun att välja mellan när det gäller musikundervisning och andra kulturaktiviteter. Detta möjliggörs genom den så kallade kulturchecken.

Systemet är tänkt att ge full valfrihet inom alla konstformer och syftar också till att få bort köer och bredda utbudet av kulturaktiviteter till barn och unga. Det kan handla om att leverera undervisning inom till exempel dans, teater, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Eleverna ska därmed själva kunna styra utbud och anordnare. Det ska även vara möjligt att söka sig till aktörer utanför kommunen om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan.

Här är de aktörer som går att välja:

Creative Music Education. Erbjuder individuell undervisning på en mängd olika instrument, allt från gitarr till munspel, men lägger också stor vikt vid ensemblespel i sin pedagogik. Eleverna har även möjlighet att gå kurser i musikproduktion. Läs mer om Creative Music Education här.

Kulturskolan. Den kommunala kulturskolan erbjuder undervisning i konst, sång och kör, teater och film, dans, samt undervisning på olika instrument både individuellt och i ensemble. Kulturskolan erbjuder också musikprofil på Upplands-Brogymnasiet. Läs mer om Kulturskolan här.

Opus Norden. Har konstmusik som profil där både klassisk musik och jazz är huvudteman. Undervisningen bedrivs både fysiskt som digitalt och individuellt och i ensemble. Erbjuder undervisning på alla stråkinstrument, piano, gitarr, sång och komposition. Läs mer om Opus Norden här.

Tell´us Teater & Kulturskola. Erbjuder teater, film och kurser i kreativt skrivande samt ett mer unikt utbud av målande med sand, på vattenyta och med ljus; tekniker från olika kulturer i samverkan med Aqua Sand Art. Jobbar med teman som centrerar kring klimat på tre olika nivåer: inom mig själv, mellan mig själv och andra, mellan oss och den jord vi fått att förvalta. Läs mer om Tell´us här.

Upp