Kulturskolans terminer och avgifter

Höstterminen 2020

1 sep - 14 dec

Vårterminen 2021

11 jan - 30 maj

Observera att Kulturskolans terminer är något kortare än grundskolans.

Avgifter

Terminsavgiften är 900 kr, utom för kör, musiklek, teaterlek och danslek där avgiften är 600 kr/termin.

De två äldsta barnen i en familj betalar full avgift, övriga syskon deltar avgiftsfritt.

Avgiften avser per kurs, deltagare och termin.

Terminsavgiften, som betalas per termin, återbetalas ej.
Kulturskolan erbjuder minst 26 lärarledda kurstillfällen, fördelat över två terminer. Normalt erbjuds 12 tillfällen under hösten och 14 tillfällen under våren. Med kurstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar, konsertbesök eller liknande under överseende av en eller flera lärare.

Debitering

Faktura på terminsavgiften skickas ut under terminen. Om eleven påbörjar undervisningen men väljer att sluta under pågående termin, så betalar vi inte tillbaka eller reducerar avgiften.

Elev som vill sluta ska i god tid meddela det till Kulturskolans expedition.

Hyra instrument

Kulturskolan hyr ut stråk- och blåsinstrument. Du får hyra i två terminer och instrumenthyran är 250 kr/termin. På instrumenthyran ger vi ingen syskonrabatt.

När du hyr ett instrument av Kulturskolan skriver du på en ansvarsförbindelse. Du förbinder dig att ta god hand om instrumentet och att du ersätter eventuella skador eller förlorat instrument. Kulturskolan har ingen särskild försäkring för varje instrument, så kontrollera vad som gäller hos just ditt försäkringsbolag.

Kontakt

Kontaktuppgifter till kulturskolans personal

Besöksadress expedition
Skolvägen 20 (Blå Huset)
Kungsängen

Postadress
Upplands-Bro Kommun,
Kulturskolan
196 81 Kungsängen

Följ kulturskolan

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp