Dans - anmälan

Platser

Målsmans uppgifter


Terminsavgift 900 kr. Kör 600 kr. Avgift debiteras alla placerade elever som inte sagt upp sin plats till Kulturskolans expedition vid terminsstarten.
Hantering av personuppgifter
Du avgör om du vill lämna dina uppgifter till oss. Uppgifterna utgör offentlig handling vilket innebär att de kan komma att lämnas ut vid en begäran från någon enskild person. De uppgifter vi vill samla in är elevens namn, födelsedatum, adress och skola samt målsmans/målsmäns namn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress. Kultur- och fritidskontoret samlar in dina uppgifter i syfte att kunna planera och administrera elevens anmälan till kulturskolan. Dina uppgifter kommer endast att hanteras av Kultur- och fritidskontoret. Personuppgifterna kommer att sparas och gallras enligt kommunens riktlinjer för gallring- och arkivering enligt beslutad informationshanteringsplan. Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden, Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KUNGSÄNGEN, 08-581 690 00, kommun@upplands-bro.se, org. Nr 212000–0100. Du har rätt att göra ett registerutdrag och få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt. Ta då kontakt med dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du inte anser att vi hanterat dina personuppgifter korrekt kan du lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)