Information och uppmärkning

Längs leden finns sex stora informationstavlor med brevlådor med broschyrer.

Det finns markeringar med orange färg på träd, stolpar och orange pilar där leden byter riktning. På några platser finns också hänvisningspilar med uppgifter om ort och avstånd. Det finns totalt 14 tavlor som berättar mer om naturen och de platser som du besöker när du vandrar. Vid de kulturhistoriskt intressanta Stäkets borg och Askers ödeby är större tavlor uppsatta.

Upp