Skate

I Upplands-Bro finns tre områden med skateanläggningar. På anläggningarna är det tillåtet att åka skateboard, kickbike, BMX och inlines.

Ekhammarskolan

Vid Ekhammarskolan i Kungsängen finns en skateyta på ca 45x15 meter. På ytan står två träramper - en stor och en mindre. Den mindre rampen byggdes och invigdes våren 2016.

På ytan finns även två quarterpipes, en box med en rail och en fristående rail.

Råbyplan

På Råbyplan vid Idrottsstigen i Bro finns en skateyta på ca 65x35 meter.

I juni 2015 invigdes en ny miniramp av betong på platsen. Förutom minirampen finns även en box med en rail och en fristående rail.

I oktober 2015 utvidgades området med ytterligare nio stycken skatemoduler uppdelade i fyra grupperingar. Valet av skatemoduler är gjort i samarbete med ungdomar i kommunen.

Håbo-Tibble

På idrottsplatsen i Håbo-Tibble Kyrkby står en miniramp av trä. Minirampen byggdes av Stewart Crooks och Ulf Andersson tillsammans med några andra eldsjälar. Ingen åkning efter kl. 22.00 är tillåten.

BMX- och kickbikeåkare som använder sig av rampen bör vara extra försiktiga så att handtag eller pegs inte rispar och skadar rampen.

Tänk på att:

  • All åkning sker på egen risk.
  • Föräldrar ansvarar för sina barn.
  • Hjälm och övrig skyddsutrustning rekommenderas.
  • Tänk på ljudnivån – Respektera grannarna!
  • Visa hänsyn till alla som vill åka.


Fel och brister samt tips och idéer på förbättringar av skateytorna anmäls till Kultur & Fritid, tel. 08 - 581 690 00.

Vid olycka ring 112.

Upp