Rida i naturen

Här kan du läsa om var man får rida i Upplands-Bro kommun.

Rida enligt allemansrätten

På Naturvårdsverkets hemsida finns information om vad som gäller kring ridning och allemansrätten. Förutsatt att du inte skadar marken får du rida fritt i naturen eftersom ridning ingår i allemansrätten. Det är viktigt att välja väg noga och undvika mjuka marker för att undvika skador.

Ridförbud i vissa anlagda motionsspår

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (23 §) för Upplands-Bro kommun får ridning ”inte ske i följande anlagda motionsspår om inte undantag särskilt markerats med skylt: Hällkana och Råby i Bro samt Lillsjön och Brunna i Kungsängen”.

Rida i naturreservat

För naturreservat finns ofta föreskrifter som förbjuder ridning. I vissa reservat är ridning tillåtet på särskilt anvisade ridvägar. På informationstavlan vid reservaten kan du se vilka föreskrifter som gäller.

Ridleder på Lennartsnäshalvön

På Lennartsnäshalvön finns 35 km ridleder som är uppmärkta med stolpar med gul rand. Lennartsnäshalvöns ridstigsförening är ansvarig för ridlederna som anlagts med stöd från Upplands-Bro kommun och lokala naturvårdssatsningen (LONA-bidrag). Ibland går vandringsled och ridled på samma sträcka, då behöver både ryttare och vandrare visa hänsyn till varandra. 

Upp