Rid-och körvägar

Upplands-Bro kommun välkomnar och bistår lokalt föreningsengagemang. Tillsammans arbetar vi för säkra, hållbara och tillgängliga rid- och körvägar inom kommunen

Upplands-Bro kommun har tillsammans med representanter från Lantbrukarnas riksförbunds lokalavdelning i Upplands-Bro och Upplands-Bro Rid- och körvägsförening utrett möjligheten att sammanbinda rid- och körstigar i kommunen.

Utredningen resulterade i en vision och strategi som varit ute på samråd hos berörda organisationer och stall, och godkänts av kommunstyrelsen. Utredningen baserar sig på en kartläggning av gårdarnas behov och önskemål.

Synpunkter och förslag som inte berörde rid- och körvägarna, men inkom under utredningen, har samlats och lämnats över till projektet med den fördjupade översiktsplanen för landsbygden.

I strategin redovisas vilka åtgärder som prioriteras från kommunens sida.

Här finner du vision, mål och strategi för Rid- och körvägar i Upplands-Bro kommun Pdf, 227 kB.

Här finner du kartläggningen som ligger till grund för vision, mål och strategi. Pdf, 940 kB.

Upp