Stjärnparken- aktivitetsparken i Bro

Vy uppifrån av Aktivitetsparken i Bro. I bilden syns fotbollsplan, basketplan samt asfalterade områden som tillhör parken.

Foto: Julia Kuznetsova

På Råbyplan i Bro finns en aktivitetspark för spontanidrott och kulturaktiviteter. Här kan man bland annat att kunna ägna sig åt parkour, klättring, skateboard, fotboll och basket. Det finns utegym, DJ-hörna och ett dansgolv med scen. Föreningar kan bedriva organiserade spontanaktiviteter i parken – utan krav på medlemskap eller avgift.

Konsten

Information om konstverken i parken finns här.

Bakgrund

Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med föreningsliv, kommuninvånare och anlitade arkitekter bestämt vad parken ska innehålla. Utformningen grundar sig på medborgardialoger, omvärldsbevakning och samarbete med lokala föreningar.

Aktivitetsparken ska vara en trygg och vacker plats med ledorden SNYGG–TRYGG–JÄMSTÄLLD. Tanken är att den i första hand ska attrahera kommunens barn och ungdomar men alla ska känna sig välkomna – oavsett kön, ålder, ursprung, fritidsintresse och funktionsförmåga.

Skiss över aktivitetsparken.

Utformningen av parken grundar sig på önskemål från kommunens invånare och föreningsliv.

Upp