Stäketskogens naturreservat

Avrådan från att vistas i Stäketskogens naturreservat

Stäketskogen har utsatts för ett omfattande angrepp av granbarkborre. Det har lett till att det står många döda granar längs stigarna i Stäketreservatet. Det finns risk att döda granar faller och vi avråder därför från besök i området.

Besök sker alltid på egen risk.

För den del av Upplands-Broleden som går genom Stäketskogens naturreservat så rekommenderas en alternativ väg förbi reservatet. Skyltar finns på plats.

Besök gärna något av våra andra naturreservat. Närmast Stäketskogen ligger Frölunda naturreservat.

Stäketskogens naturreservat är ett naturskogsområde med mycket gammal barrblandskog som har fått utvecklas fritt. I området finns hotade insektsarter och vedsvampar.

Klicka på bilden för att öppna en interaktiv karta över Stäketskogens naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Stäketskogens naturreservat förvaltas av Upplands-Bro kommun. Området ligger på Stäksöns västra strand, söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken.

Reservatet omfattar ett område med mycket gammal barrblandskog. På de branta, storblockiga moränsluttningarna mot Mälaren är skogen mycket lite påverkad av skogsbruk och rik på gamla furor, vindfällen och högstubbar. Eftersom skogen har utvecklats fritt finns goda möjligheter för hotade insektsarter och vedsvampar att bevaras.

Syftet med reservatet är att bevara områdets urskogsartade karaktär och att skydda områdets ändmoräner.

Det finns en gulmarkerad stig som leder till en utsiktsplats ovanför tågtunneln. Här kan du sitta på en bänk och beundra utsikten. Upplands-Broleden passerar genom reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Stäketskogen naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • rida
  • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  • göra upp eld
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
  • samla insekter
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.
Upp