Skog

Behöver du återhämta dig och hämta ny energi i naturen? Kanske till och med prova på skogsbad? Väkommen ut i kommunens skog som ligger i och runt tätorten, i naturreservaten och i biotopskyddsområdet Hasselbacken. Kommunen äger också skog i Kvistaberg och Björknäs.

I tätorterna ska kommunen utveckla skogarna till rekreationsskogar med höga sociala värden. Syftet är att öka möjligheterna till närrekreation och friluftsliv samt bidra till biologisk mångfald. Hur skogen ska skötas i naturreservaten finns beskrivet i respektive naturreservats skötselplan.

Kommunen har fått stöd från EU:s landsbygdsprogram för att göra miljövårdande skötsel i Hasselbacken (Skogens mångfald, 2012) och i Björknäs (Skogens miljövärden, 2019).

I Björknäs, mellan Sågbacken och Verkaviken, har kommunen frihuggit äldre grova tallar, ekar, aspar och björkar från konkurrerande granar för att de kvarlämnade träden ska få mer ljus och kunna utvecklas. Kommunen har också skapat mer död ved genom att lämna så kallade högstubbar som många svampar, insekter och fåglar kommer att nyttja. Åtgärderna bidrar till att gynna hotade arter och skapar också mer lövskog.

EU-logotyp för landsbygdsprogrammet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp