Rösaringsåsens naturreservat

Rösaringsåsen naturreservat är ett trevligt utflyktsmål med unika fynd från järn- och bronsåldern. Här finns sällsynta växter och insekter. Här lever också vår kommunart den orangea trumgräshoppan.

Klicka på bilden för att få upp en interaktiv karta över Rösaringsåsens naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Rösaringsåsens naturreservat är ett område som Länsstyrelsen i Stockholms län sköter om. Rösaringsåsen är också ett Natura 2000-skyddat område som ligger ungefär fem kilometer sydväst om Bro. Området består av barrskog, mestadels tall, på en grusås. På höstarna finns här mycket bär och svamp att plocka.

I området finns flera fornlämningar från järn- och bronsåldern, bland annat gravfält, en 500 meter lång processionsväg kantad av stenar och flera cirkulära, stenkantade labyrinter i olika storlekar.

Från åsen har du milsvid utsikt över Mälaren. Här finns också vår kommunart, trumgräshoppan, som du kan se som en orange färgklick när den spelflyger.

Eftersom skogen har fått utvecklas fritt utan större påverkan av skogsbruk finns här även en intressant insektsfauna. I närheten finns det kalkpåverkade Hebbokärret med intressanta växter och insekter.

Föreskrifter

För att skydda Rösaringsåsens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • borra, gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  • bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bott död ved,
  • gräva upp växter som ris och örter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  • medföra okopplad hund,
  • elda annat än på anvisad plats.
Upp