Lillsjön-Örnässjöns naturreservat

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett välbesökt område nära Kungsängen med skogar, jordbruksmark, friluftsbad och motionsspår. Här ligger Lillsjön och Örnässjön.

Klicka på bilden för att få upp en interaktiv karta över Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett område som kommunen sköter. Man grundade reservatet för att bevara de speciella växter och djur som finns här och de fina naturmiljöer som skogar, odlingsmarker och vattenmiljöer utgör.

Området kring Lillsjön rustas för rekreation och friluftsliv.

Här kan du bada, fiska, använda motionsspår eller strövstigar, övernatta i ett vindskydd eller grilla. Det finns ett tillgänglighetsanpassat grillhus och en 18 håls discgolfbana. I discgolf kastar du en disc eller frisbee i en kedjekorg.

Det finns rikligt med bär och svamp att plocka i skogarna. I Örnäslunden växer olika orkidéer och den sällsynta gentianan.

 1. Föreskrifter

För att skydda Lillsjön-Örnässjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Undantag gäller för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd att använda vägen till handikapparkeringen vid Lillsjöserveringen,
 • För att skydda Lejondals naturreservat finns regler du måste följa.
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • övernatta i husvagn, husbil, bil eller liknande
 • cykla i terräng och på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder,
 • tälta,
 • lägga till med båt i Lillsjöbadet och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än 1 dygn i följd på samma plats. Förbudet gäller inte upplägg av båt på anvisad plats,
 • elda annat än på härför iordningställda och anvisade platser,
 • rida annat än på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder,
 • rida i annan gångart än skritt (långsammaste gångarten) förbi område med samlad bebyggelse utefter Raskebodavägen och Husbyvägen enligt beslutskarta 1A,
 • ta med hund som inte är kopplad. Förbudet gäller dock inte inom inhägnad hundrastgård,
 • ha hund på Lillsjöbadet (inkl. sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september inom det område som redovisas på beslutskartan 1A,
 • fiska i Lillsjöbadet inom det område som redovisas på beslutskartan 1A,
 • fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 augusti beträda ön i Örnässjön och uppehålla sig närmare dess strand än 100 m,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka ris som exempelvis blåbärs- och lingonris, samt plocka lavar och vedlevande svampar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Förbudet gäller inte det fiske som bedrivs i sjöarna,
 • gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.

Dessutom är det förbjudet att utan kommunens*) tillstånd

 • sätta upp affisch, skylt eller liknande, dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor sättas upp för tillfälligt bruk om de avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang,
 • anordna lägerverksamhet, tävlingar, träning eller liknande för fler än 200 deltagare.

*) avser kommunen som myndighet

Upp