Lejondals naturreservat

Lejondals naturreservat är ett naturskönt område där du kan bada, övernatta i vindskydd eller plocka svamp och bär.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta över Lejondals naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Lejondals naturreservat är ett reservat som kommunen har tillsyn över. Området ligger cirka 4 kilometer nordost om Bro centrum.

Reservatet har främst bildats för friluftslivet så att vi lätt ska kunna njuta av naturen.

Hällkana friluftsområde

I reservatets västra del ligger Lejondalssjön med sina sandstränder och klipphällar.

Vid Hällkana friluftsgård finns det badplats med badbryggor, grillplatser, ett tillgänglighetsanpassat grillhus och stora ytor för bollspel och lek. Det finns motionsspår, strövstigar och vandringsleder i området. I naturreservatet finns även tre vindskydd som du kan övernatta i.

Vintertid är en skridskoslinga plogad på sjön och det finns anlagda skidspår i motionsspåret.

I norr betas ängsmarkerna för att den fina ängsfloran ska vara kvar. I reservatets sydvästra del finns det en biotopskyddad gammelskog. Här finns bär och svamp och man kan få se vilda djur som exempelvis dovhjort, rådjur, älg och småvilt som hare och räv.

Föreskrifter

För att skydda Lejondals naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • övernatta i husvagn eller husbil,
 • elda annat än på anvisade plats,
 • rida,
 • ta med hund som inte är kopplad,
 • ha hund inom badplatsen (inkl sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september,
 • inom badplatsområdet vid Hällkana friluftsgård lägga till med båt och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än två dygn i följd på samma plats,
 • tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter samt att plocka gullvivor och liljekonvalj,
 • gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 • utan kommunens tillstånd sätta upp affisch, skylt eller liknande,
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller liknande för fler än 100 deltagare.
Upp