Frölunda naturreservat

Frölunda naturreservat är ett vackert naturområde vid Mälaren där du till exempel kan bada, fiska och plocka svamp.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Frölunda naturreservat ligger cirka 4,5 kilometer sydväst om Kungsängen. Upplands-Bro kommun sköter och har tillsyn över området.

Reservatet bildades för att bevara ett värdefullt och uppskattat friluftsområde med för Mälaren karaktäristisk natur. Här finns det berg-, klipp- och sandstränder, barr- och lövskogar samt växter och djur som trivs i dessa miljöer.

I Frölunda naturreservat finns det goda möjligheter till bad, fiske, bär- och svampplockning. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett och grill samt vindskydd och markerade rid- och strövstigar.

Upplands-Broleden går genom området.

Föreskrifter

För att skydda Frölunda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • övernatta i husvagn eller husbil
  • elda annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisad ridstig
  • medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd
  • åstadkomma störande ljud, t.ex. med radio, annan musikutrustning, modellflygplan eller dylikt
  • förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar, eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter
  • medföra okopplad hund mellan den 1 mars och den 20 augusti
  • utan kommunens tillstånd uppsätta tavla, plakat, affisch eller skylt
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller dylikt för fler än 100 deltagare
Upp