Broknapparnas naturreservat

Broknapparnas naturreservat är en samling öar med lundartad flora och gamla lindar som är viktiga för insekter. Många fåglar häckar på öarna.

Klicka på bilden för att öppna en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Broknapparnas naturreservat är ett statligt reservat som sköts av Upplands-Bro kommun. Området består av fyra öar: Lindholmen, Rönnskär och de två Broknapparna. Öarna ligger i Mälaren cirka fem kilometer sydväst om Kungsängen.

Reservatet bildades dels för det rörliga friluftslivet och för de speciella naturvärden som finns på öarna. På öarna finns det kala bergspartier med karga tallbestånd och ädellövskog med rik lundflora. På Rönnskär finns en ovanlig blomflugeart som är knuten till gammal skog.

Öarna har stor betydelse för fågellivet. Fiskgjuse och ett femtiotal fisktärnor häckar regelbundet på öarna. Visa hänsyn till fågellivet när du besöker öarna.

Föreskrifter

För att skydda Broknapparnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrig genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  • störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  • medföra hund eller katt som inte är kopplad
  • tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
  • göra upp öppen eld
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförbar anordning.
Upp