Allemansrätten

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Det ingår både rättigheter och skyldigheter i allemansrätten. Den handlar om att vi tar ansvar för natur och djurliv och att vi visar hänsyn till markägare och andra besökare. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

På den här sidan hittar du länkar till informationsmaterial om saker du bör tänka på när du är ute i naturen.

Tre personer som vandrar på skogsväg.

Allemansrätten ger oss möjlighet att njuta av skog och mark. Men vi har samtidigt ett ansvar att ta hand om naturen.

SE FILMEN: Allemansrätten

Allemansrätten – inte störa, inte förstöra. Här får du en sammanfattad förklaring om vad vad allemansrätten innebär.
Källa: Naturvårdsverket

SE FILMEN: Allemansrätten, så funkar den i skogen

SE FILMEN: Allemansrätten, så funkar den vid vattnet

SE FILMEN: Allemansrätten, så funkar den vid odlad mark och hagar

Eldning

Du får elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter. Men det är vissa saker du behöver tänka på, se filmen nedan för tips.

Börja alltid med att kontrollera om det finns ett eldningsförbud och hur brandrisken ser ut där du befinner dig.

Om det råder eldningsförbud så hittar du den informationen på kommunens hemsida under Viktiga meddelanden.

SE FILMEN: Elda och grilla i skog och mark

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp