Badvattenkvalitet

Varje badsäsong kontrolleras badvattenkvaliteten vid kommunens sju offentliga badplatser. Badvattenkvaliteten kontrolleras för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad.

 

Badvattenkvaliteten kontrolleras varje badsäsong vid kommunens offentliga badplatser

  • Björknäs
  • Frölunda
  • Gröna Udden
  • Hällkana
  • Lillsjön
  • Stigstorp
  •  

Badsäsongen i Upplands-Bro kommun beräknas vara mellan 21 juni och 15 augusti. Vattenprovtagningen inleds ca två veckor innan badsäsongen och prover tas sedan normalt ca fyra gånger med jämna mellanrum under hela badsäsongen.

Badvattenkvaliteten kontrolleras för att skydda människors hälsa. Att bada i vatten med höga halter av bakterier eller alger kan innebära vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner medan planktonalger i stor mängd (algblomning) ibland avger giftiga ämnen. Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad ska det genast leda till ny provtagning och utredning om orsaken.

Bakterier i vattnet

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av vanliga tarmbakterier, i första hand förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) och fekala streptokocker. Bägge finns i tarmen hos människor och varmblodiga djur, och höga halter i vattnet är ett tecken på fekal (från tarmen kommande) förorening.

Badklåda

Badklåda är en självläkande parasitorsakad åkomma som har global spridning och som kan drabba människan vid bad i söt- och bräckt vatten. På sommaren kan vattnet vid badstränderna innehålla fågelparasiter som är så små att de inte syns med blotta ögat. När du badar kan de borra sig in i huden någon millimeter innan de dör, vilket ger en ofarlig reaktion med kliande utslag.

Algblomning

När växtplankton massförökar sig kallas det algblomning och de kan då förekomma i stora mängder i sjöar och kustvatten. Detta är en naturlig process som är extra vanlig under de varma sommarmånaderna. Det finns flera olika sorters växtplankton som orsakar algblomning och det är inte alla som är giftiga. Det är när de blågröna algerna (även kallade cyanobakterier) dör och bryts ner som det ibland frigörs gifter. Den största nedbrytningen sker på grunt vatten och vid strandkanten.

Undvik bad vid synlig algblomning

Det går inte att se om algblomningen är giftig eller inte, och därför bör man för säkerhets skull undvika bad i vatten med en synlig algblomning. Som regel bör man avstå från att bada om du inte kan se dina fötter när du står i knähögt vatten. För barn som lätt kan få i sig vatten genom kallsupar bör vara extra försiktiga när de badar. Även djur bör undvika vatten med algblomningar. Vill du ändå bada bör du se till att inte få i dig vattnet samt att duscha efteråt.

Algförekomster varierar och kan förändras snabbt, därför utfärdas i Upplands-Bro kommun inga "badförbud". Du får själv bedöma om det är mycket alger i vattnet.

Upp