Årets Upplands-Broförening

2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att införa pris till Årets Upplands-Broförening. Priset ska tilldelas en välkänd och godkänd förening enligt Kultur och fritidsverksamheten och som gör en värdefull insats för föreningslivet och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet.Årets Upplands-Broförening 2021

 

Mattias Peterson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Fredrik Nordbäck, Tibble Sjöscouters kårordförande.

Mattias Peterson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Fredrik Nordbäck, Tibble Sjöscouters kårordförande.

Tibble Sjöscoutskår är året Upplands-Broförening 2021 med följande motivering:

Med ett stort engagemang har Tibble Sjöscouter gjort skillnad för många unga under pandemin. I stället för att ställa in sina aktiviteter flyttade sjöscouterna omedelbart ut sin verksamhet, oavsett väder. Föreningen har trots pandemin hittat sätt att engagera fler ledare och föräldrar än någonsin och medlemsantalet har ökat. Under det gångna året har barn och ungdomar erbjudits stunder av normalitet under de särskilda förhållanden som rått på grund av Covid-19.
Förutom en tydlig värdegrund som genomsyrar föreningen har deltagare från föreningen genomfört och bidragit i kultur- och fritidskontorets utbildningsprojekt Förening för alla.

Hitta snabbt

Upp