Nattvandring

Nu har ni en chans att bidra till en ökad trygghet i Upplands-Bro. Är din förening intresserad av att nattvandra? Ansök via ansökningsformuläret på den här sidan.

Hur fungerar det i praktiken?

Föreningen tar på sig uppdraget att nattvandra antingen 10 ggr eller 5 ggr under säsongen.

Vid dessa tillfällen krävs att föreningen bidrar med minst 3 personer (över 20 år) som är ute mellan klockan 19.30 och 24.00, vanligtvis fredags- och lördagskvällar.

Vandringarna utgår från fritidsgårdarna när man vandrar i Kungsängen och Brunna. I Bro utgår man från Bro centrum. Vid varje tillfälle ska det vara med en vandrarvärd som fått utbildning av Upplands-Bro kommun.

Det finns inga speciella förpliktelser som nattvandrare, förutom att ha på sig den röda nattvandringsjackan under vandringen. Nattvandrare som bär jackan är försäkrade och lätt igenkänningsbara för ungdomar och andra vuxna i det offentliga rummet.

Vandringarna sker under hela året. Föreningar kan vandra en gång var om tillräckligt många föreningar vill vandra för att det ska täcka behovet. Är behovet större kan föreningen få vandra mer än en gång/år.

Ersättning

Ersättningen till föreningen är 12.000 kronor för de 10 gångerna, och 5.000 kronor för 5 gånger. Utbetalning till föreningen sker efter avslutad termin.

Anmälan och utbildning

Anmälan om nattvandring sker en gång per år. Intresseanmälan sker innan sista november och bekräftelse på anmälan skickas ut i december. Utbildningar och information hålls i januari. 

Vi ser gärna att nya personer utbildar sig som vandrarvärdar och att vandrarvärdarna repeterar sin utbildning vartannat år. Vandrarvärden får ett kort som intygar utbildningen.