Bokningsvillkor

Bokningsavgift

Vi har ingen bokningsavgift.

​Bokningsbekräftelse

Vi mailar en bokningsbekräftelse till dig inom några dagar. Kontrollera att datum i bokningen stämmer. Har något blivit fel eller om du har några funderingar tveka inte att kontakta oss.

Tillsammans med bekräftelsen får du även information om hur du får din kod som du kan öppna bommen och toaletterna med.

​Sen eller utebliven betalning

Om du inte betalar hela beloppet i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller regler för avbokning.

​Avbokningsregler

Du får full återbetalning vid avbokning fram till fem dagar innan ankomstdagen.

Ombokning

Vi erbjuder möjligheten att boka om vistelsen om något händer fram till fem dagar innan ankomst, maila eller ring oss.

​Avresa tidigare än planerat

Väljer du att avbryta din vistelse gäller full betalning om inte annan överenskommelse sker mellan parterna.

​Vad har du för rättigheter?

​​Björknäs camping ska tillhandahålla en ställplats och alltid försöka att ordna önskade platser i den mån det är möjligt.

​Vad har du för skyldigheter?

Att följa Björknäs campings ordningsregler.

​Force Majeur/Oförutsägbara händelser

​Båda parter har rätt att träda ifrån hyresavtal om campingtomt inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, konflikter på arbetsmarknad, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du dittills haft av campingtomt.

​Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med det du vill ta upp. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att meddela oss. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter - vi följer deras rekommendationer. ​

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp