Ordningsregler

Ordningsregler

SCR Svensk Camping har tillsammans med Konsumentverket tagit fram ordningsregler. Vi väljer att tillämpa dessa samt några lokala anpassningar och tillägg. Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad. Vi hoppas dessa ska göra att du får en trevlig vistelse på Björknäs camping.

 • En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan klockan 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.
 • Avresa: Om inte annat avtalats så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster.
 • Elbilsladdning är ej tillåtet i elstolparna.
 • För placering av husvagn, backa in så att draget är utåt mot gatan. Avståndet på 4 meter till granne måste hållas.
 • Använd egen grill eller grillplatsen vid badet för att grilla, öppen eld är ej tillåten på campingområdet.
 • Svenska fordon/ekipage skall vara godkända av svensk bilprovning, skattade och minst trafikförsäkrade samt ej balagda med körförbud. Ekipage ska vara inregistrerat och registrerat på nyttjande av campingplatsen.
 • Gasol och elutrustning ska vara provad och godkänd enligt gällande reglemente.
 • Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området.
 • Egna fasta anordningar vid husvagn eller husbil, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.
 • Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 • Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland husvagnarna är inte tillåtet.
 • Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta utanför området.
 • Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopkärl som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, duschrum, kök) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Biltvätt får inte ske inom området.
 • Campingvärden ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan bli ersättningsskyldig.
 • Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Campingvärden kommer att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.
 • Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.
 • Vid frågor, kontakta campingvärden på telefon +46 (0)76-496 54 07
 • Vid pågående brott eller allvarlig olycka, ring larmnumret 112.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp