Leverantörsvillkor Björknäs foodcourt

Leverantören intygar genom bokning på Björknäs foodcourt samtliga villkor uppfylls, accepteras och kommer att följas.

Leverantörsvillkor

  • Minimiöppettider vardagar är kl. 11-18.30, men vi ser gärna att ni håller öppet kl. 10-19. Minimiöppettider helger är kl. 12-19.
  • Företaget innehar F-skatt
  • Företaget är fritt från skulder avseende skatter och sociala avgifter
  • Företaget inte vidtar åtgärder som kan förväntas medföra åsidosättande av lagar och avtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom leverantörens arbetsområde.
  • Under hela avtalstiden ha en aktuell kontaktperson med kunskap om denna överenskommelse tillgänglig under kontorstid.
  • Företaget innehar samtliga erforderliga tillstånd för sin verksamhet och följer de lagar och regler som är aktuella för verksamhetsområdet.
  • Kommunen har rätt att ensidigt omedelbart avsluta leverantörens medverkan i tjänsten om något av dessa villkor ej följs.

Bokningsvillkor


Bokningsavgift

Vi har ingen bokningsavgift.

Bokningsbekräftelse

Vid bokningstillfället får du en bokningsbekräftelse. Kontrollera att datum i bokningen stämmer. Har något blivit fel eller om du har några funderingar tveka inte att kontakta oss.

Betalning

Du betalar i första hand i med swish på det nummer som du får i din bokningsbekräftelse. Om du inte har möjlighet att betala med swish, kontakta oss, hannah.rydstedt@upplands-bro.se

Betalning med kort kan ske först i samband med att campingen öppnar, den 14 juni. Bokningar som görs innan dess gäller givetvis, och kan betalas den 14 juni.

Betalningen ska vara gjord innan din ankomst till campingen. När du får din betalningsbekräftelse per e-post får du samtidigt en personlig kod som är kopplad till bokningen. Koden använder du för att öppna entrébommen till Björknäs foodcourt.

Sen eller utebliven betalning

Om du inte betalar hela beloppet i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller regler för avbokning.

Avbokningsregler

Du får full återbetalning vid avbokning fram till fem dagar innan ankomstdagen. Vid avbokning senare eller utebliven avbokning debiterar vi en avbokningsavgift som motsvarar 50% av totalt pris.

Ombokning

Vi erbjuder möjligheten att boka om vistelsen om något händer fram till fem dagar innan ankomst, maila eller ring oss.

Regn

Vid regn äger den bokade foodtrucken rätten att avstå sin plats.

Avresa tidigare än planerat

Väljer du att avbryta dagen tidigare gäller ingen återbetalning.

Vad har du för rättigheter?

Björknäs Foodcourt ska tillhandahålla en ställplats samt 16 amper eluttag.

Vad har du för skyldigheter?

Lämna platsen ren och snygg efter dig samt ta med ALLA sopor.

Force Majeur/Oförutsägbara händelser

Båda parter har rätt att träda ifrån avtalet om foodcourt-plats inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, konflikter på arbetsmarknad, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du dittills haft av platsen.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med det du vill ta upp. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att meddela oss. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter - vi följer deras rekommendationer.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp