Vuxenutbildningen

Aktuellt


Sen ansökan

Vi har öppnat för sen ansökan till många av våra kurser i egen regi som startar i period 5. Logga in i webbansökan för att söka dessa, sista ansökningsdag är 3 oktober. OBS! Ansökan kan stängas tidigare om kurserna blir fulla innan sista ansökningsdag.


Ansökan till kommande period

Utbudet ligger uppe i webbansökan för kommande period.
Se våra olika periodstarter och sista ansökningsdatum under webbansökan.


Nya regler för examensbevis

Skolverkets nya regler för examensbevis från vuxenutbildningen träder i kraft den 1 juli 2021. Detta innebär nya krav på inriktning och innehåll som kan medföra att din examensplanering måste förändras. Du behöver därför se över din examensplanering för att säkerställa att du läser rätt kurser.

Mer information hittar du här: Skolverkets hemsida

Information om coronaviruset

För mer information om hur vi på vuxenutbildningen förhåller oss till coronaviruset, klicka här.

Nyheter ang coronaviruset på flera språk och enkel svenska finner du Här.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro är en mötesplats där människor växer och utvecklas för att vara rustade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga.

Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare erbjuds du alla förutsättningar för att lyckas med dina studier. Studierna kan anpassas enligt dina behov och förutsättningar och är kostnadsfria.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder möjligheter till distanstentamen, egen- och gruppstudier samt tillgång till dator och internet.

Du kan läsa mer om vårt utbud under de olika rubrikerna i menyn.

Upp