• Beredskapsveckan invigs i Upplands-Bro
  Måndagen den 25 september startar Beredskapsveckan, en nationell vecka med fokus på beredskapsfrågor. Veckan invigs i Upplands-Bro kommun med deltagare från myndigheter, civilsamhället och näringslivet.
  Läs mer
  – Genom Beredskapsveckan strävar vi efter att förena en mångfald av aktörer för att tillsammans belysa både individens och samhällets roll i vår beredskap. Det är en vecka full av värdefulla insikter och engagemang som kommer att stärka vårt samhälles förmåga att möta utmaningar, säger Ida Texell, kommundirektör.Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Upplands-Bro kommun deltar i Beredskapsveckan genom dagliga evenemang.
  Alla aktiviteter är kostnadsfria men vissa kräver anmälan. Varmt välkommen att delta.

 • Kollage med bilder på ett sällskap med kvinnor och män.
  Upplands-Bro kommun tog emot Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län
  Det blev samtal om regional tillväxt, trygghetsskapande arbete samt civil beredskap när landshövding Anna Kinberg Batra besökte Upplands-Bro kommun.
  Läs mer
  Övre: Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län, Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande, Ida Texell, kommundirektör, Sofia Vargas Iglesias, kommunikationschef, Johanna Lindgrem miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholm, Hans Åberg, vice ordförande i kommunstyrelsen samt Beatrice Porshage, t f näringslivschef i Upplands-Bro kommun.
  Nedre: Almare Stäkets konferensgård samt besök hos Magnussons petfood i Bro.


 • En äldre kvinna och en yngre i festliga kläder.
  Retroklubben med musik, dans och glamour – för dig som är 65+
  Retroklubben är en mötesplats för äldre som bjuder på dans, kafé och glamour. Här kan du njuta av svängig musik och ta en fika i härlig vintage-atmosfär. Välkommen!
  Läs mer
  På Retroklubben kan du som är 65 år och äldre träffa folk och umgås i trevlig miljö. Här finns det något för alla, oavsett om man vill dansa eller bara koppla av och njuta av stämningen och kanske ta en fika i kafét.Om du gillar glamour så ta tillfället i akt att klä upp dig och känn dig som en stjärna på dansgolvet.Retroklubben bjuder in till två träffar i höst.Premiär 22 september På fredag 22 september är det premiär med invigningstal av Tina Teljstedt (KD) ordförande i äldre- och omsorgsnämnden och av Mattias Peterson Ersoy (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.Vi ses väl?


 • Upplands-Bro tar stora kliv uppåt i årets företagsklimatranking
  Upplands-Bro kommun tar stora kliv upp i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner, från plats 47 till plats 24. Bland annat ökar betyget för kommunens upphandling.
  Läs mer
  Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag.Rankingen baseras på en enkätundersökning bland lokala företag, statistik, samt ytterligare frågor som bland annat kartlägger förutsättningar för företagande, kommunens myndighetsutövning och attityder till företagande i lokalsamhället.I årets ranking klättrar Upplands-Bro till plats 24 av 290, från plats 47.Även i år visar resultaten att företagarna anser att kommunens service och bemötande har förbättrats. Ett arbete tillsammans med företagarna och samhällsbyggnadskontoret har, enligt resultaten, gett fina betyg.– Det är roligt att se att vårt arbete med näringslivsfrågor gör så att Upplands-Bro fortsätter att klättra i företagsrankningen. Kommunens företagare är en grundläggande del av Upplands-Bro som tillhandahåller arbetsplatser och tjänster. Vi ska alltid se till att det är lätt att vara näringsidkare i vår kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.Det största klivet upp har skett inom upphandling. Bland annat har det lokala näringslivet erbjudits att kunna boka tid med en upphandlare för att kunna ställa frågor och få mer insikt i hur upphandling fungerar.Däremot har kommunens handläggningstid och möjligheten att komma i kontakt med kommunens handläggare fått aningen sämre resultat i år jämfört med året innan.– Det är glädjande att arbetet som vi lagt ner gett så fina resultat. Resultatet kommer av lagarbete och jag ser fram emot att fortsätta för att utveckla kontakten mellan kommunen och näringslivet, säger Beatrice Porshage, tf. näringslivschef.Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv Stockholm, kommenterar Upplands-Bros placering i årets ranking så här:– Kommunen ligger kvar på en hög nivå gällande service och bemötande gentemot företagen, nu är det viktigt att bibehålla den nivån. I Upplands-Bro arbetar näringslivsenheten tillsammans med samhällsbyggnad för att sätta en gemensam struktur för arbetet och skapa en förståelse för varandras uppdrag. Det är helt nödvändigt för att nå den här nivån av service och bemötande, säger Nathalie Marnell.


 • Kommunen värd för internationellt besök från Afrika
  Upplands-Bro kommun mottog ett stort internationellt besök från fem afrikanska länder för att tala om social hållbarhet, utbildningssystem och brottsförebyggande arbete.
  Läs mer
  Arbetsförmedlingen tillsammans med ett forskningsinstitut, Economic Policy Research Institute besökte Upplands-Bro med 40 deltagare från Mocambique, Kambodja, Zimbabwe, Rwanda och Sudan för att tala om social hållbarhet, utbildningssystem, brottsförebyggande arbete och besökarna togs emot av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommundirektör Ida Texell och strategisk projektledare Carl-Fredrik Wincent.Projektet som länderna deltar i syftar till att utveckla och stärka respektive lands trygghetssystem. Deltagarna talade på temat ”Social Protection for Sustainable Development” och samtalen leddes av olika företrädare från Upplands-Bro kommun som arbetar med social hållbarhet, olika trygghetssatsningar och samhällsutveckling och därför valts ut som värdar för rundabordssamtalen under besöket.– I Upplands-Bro har vi en hög ambitionsnivå och vi tar våra sociala utmaningar på stort allvar. Under de senaste åren har vi gjort mycket för att skapa en säker och trygg kommun genom att vi tar våra utmaningar på stort allvar. Det är angeläget att få förmedla vad som orsakat utanförskap, otrygghet och icke hållbara lösningar för att öka förståelsen för vad vi ska förändra. Vi har ett stort problem i Sverige kopplat till skjutningar, gängkriminalitet och brottslighet och här i Upplands-Bro arbetar vi hårt med att skapa ett samhälle där människor har arbete, känner sig trygga och där varje barn lyckas i skolan, säger Fredrik Kjos (M) kommunstyrelsens ordförande.Företrädarna från EPRI uttryckte sin glädje att få komma till kommunen och betonade hur viktigt arbetet är som genomförs på lokal nivå där Upplands-Bro är ett mycket gott exempel för att skapa ett socialt hållbart samhälle.– Upplands-Bro tog emot oss för fyra år sedan och det är så glädjande att följa er omfattande förändringsresa som ägt rum de senaste åren. Vi har sett fram emot besöket en längre tid och är tacksamma och glada att få besöka er, säger Dr. Michael Samson, forskningschef på EPRI.– Att utveckla goda relationer med olika afrikanska länder är en strategiskt viktig fråga då Afrika står för 28% av rösterna i FN:s generalförsamling där bland annat beslut tas om mänskliga rättigheter samt om fredsbevarande insatser. Det är viktigt och angeläget att vi utvecklar våra relationer både på lokalt plan men även på ett internationellt plan i en allt mer destabiliserad omvärld. Jag är glad att vi i Upplands-Bro kan föregå och företräda med gott exempel, säger Ida Texell Kommundirektör.– Det är en stor ära att vi valts ut och ett kvitto på det goda arbetet som vi har gjort och som vi gör det ger oss en chans att forma en vision för framtiden. Jag är mycket glad och hedrad att vi uppmärksammas, säger Carl-Fredrik Wincent.
 • Samarbete för att upptäcka unga i riskzon för kriminalitet
  Unga i riskzon för kriminalitet var ämnet när kommunen samlade skolpersonal för satsning kring brottsförebyggande arbete.
  Läs mer
  Trygghet och säkerhet, Förskola och skola
  Idag samlades skolpersonal i Upplands-Bro kommun i en fullsatt aula för en satsning om hur vi tillsammans förebygger och upptäcker barn och unga i riskzon för kriminalitet. På scen fanns representanter från polis, MiniMaria och socialtjänsten för att delge den aktuella lägesbilden för kommunen, informera om alkohol och narkotika, risk och skyddsfaktorer, tecken och varningssignaler samt vilka stödfunktioner som finns i kommunen. Idag når vi ut till 400 medarbetare i vår satsning där varje medarbetare är viktig och betydelsefull.
  Filmen "Bullets" har visats sedan tidigare och idag fördjupade vi våra metoder och vårt samarbete. Kajsa Laurell arbetar med samordning och koordinering och har under hösten lagt en ambitiös och god grund för vårt fortsatta arbete.– I kommunen ser vi, liksom på flera andra ställen i vårt samhälle, en negativ utveckling där mycket unga individer begår allvarliga kriminella handlingar. Detta är en utveckling vi behöver hjälpas åt att bryta. För att lyckas behöver vi samla våra krafter och arbeta tillsammans mot samma mål. En god samverkan är nyckeln till framgång och detta vill vi lyfta under denna förmiddag, säger Kajsa Laurell.– Vi tar vårt brottsförebyggande arbete på stort allvar och det är angeläget att få hedra varje dags goda insatser. Vi jobbar hårt och dedikerat. Det är tillsammans som vi gör skillnad, säger Ida Texell kommundirektör som också inledde dagen med att berätta hur viktigt det är med förebilder som finns i barn och ungas närhet.
   


 • Kommunfullmäktige 20 september 2023 klockan 18:30– se direktsändning från mötet
  Onsdag 20 september klockan 18:30 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet direktsänds i kommunens webb-TV.
  Läs mer
  Följ mötetOnsdagens möte hålls på Stora scen i Kulturhuset i Kungsängen.Den som vill kan se en direktsändning av mötet i kommunens webb-TV. Sändningen finns kvar på webben och kan även ses i efterhand.När? Fullmäktigemötet startar klockan 18.30 den 20 september 2023

 • En häst bakifrån
  Upplands-Bro kommun lanserar ”gödselkarta” för mer hållbar hantering av hästgödsel
  Hästgödsel är en resurs som kan användas i större utsträckning än vad som görs idag. Upplands-Bro kommun har tagit fram ett kartverktyg där den som har hästgödsel – och den som vill ha hästgödsel – kan hitta varandra. En win-win för båda parter, och i förlängningen även en vinst för miljön.
  Läs mer
  Hästgödsel är mindre näringsrikt än kogödsel och används därför inte i samma utsträckning inom jordbruket idag. Det är inte ovanligt att hästgödsel behandlas som avfall och transporteras flera mil, vilket påverkar miljön och ofta är kostsamt. Eller så får det ligga kvar i hagen vilket riskerar att bidra till övergödning av vattendrag och sjöar.Men hästgödsel är en resurs som kan användas för odling, både inom storskalig matproduktion och småskalig hobbyodling. Det innehåller en del näringsämnen, men framför allt har det egenskaper som ökar mullhalten i jorden, skapar bättre förutsättningar för maskarnas aktivitet och långsiktigt främjar odlingslandskapet.Upplands-Bro kommun har därför tagit fram ett kartverktyg där ”leverantörer” (hästgårdar och stall) och potentiella ”mottagare” av hästgödsel (jordbrukare, trädgårdsföreningar och andra odlingsentusiaster) kan hitta varandra.– Det här är ett kreativt exempel på hur man kan jobba lokalt och cirkulärt med hållbara lösningar som i det här fallet gynnar både ekonomi och miljö. Varje litet steg som vi tar i den här riktningen är positivt och jag hoppas att många väljer att använda sig av gödselkartan, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens miljö- och energiutskott.En förmedling Kartverktyget fungerar endast som en kontaktförmedling, transaktionen sköts av parterna själva. En leverantör väljer själv om hen vill skänka eller sälja sitt gödsel.– Som kommun jobbar vi med hållbarhet på flera plan och en viktig del är att skapa förutsättningar så att resurser kan nyttjas på ett hållbart sätt. Det finns både miljömässiga och ekonomiska vinster med en effektivare hantering av hästgödsel, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.Gödselkartan har tagits fram av Upplands-Bro kommun. Idén kom till inom projektet Åtgärdssamordning för vatten, där Upplands-Bro samarbetar med grannkommunerna Håbo och Sigtuna kring hästgödselhantering utifrån EU:s vattendirektiv om hållbara vatten. Kartverktyget kommer att användas i alla tre kommuner.

 • Gruppfoto på alla deltagare i nordisk samverkan
  Nordiskt besök som ska stärka skolutvecklingen
  Under två dagar har Finnstaskolan besök av de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland i ett projekt som kallas ”nordiska skolsamverkan”.
  Läs mer
  Omkring 30 personer ingår i gruppen som under två dagar samverkar kring skolutveckling. Syftet är att skapa gemenskaper länderna emellan där man gemensamt kan undersöka, testa och utveckla nya undervisningsformer. Bland annat används formen speed dating med frågorna: ”Vad är önskningar och behov på din skola?” och ”Vad har din skola att erbjuda?”. Under dagarna ingår även klassrumsbesök.– För oss i Upplands-Bro ger det bra möjligheter att utveckla undervisningen genom samarbeten inom Norden. Tanken är även att det ska ge möjligheter för elever från grundskolan att få internationella erfarenheter. Upplands-Bro ligger mycket bra till för nordiska samarbeten med närhet till Arlanda och Stockholm. Förhoppningen är att mötet ska utmynna i Erasmus-projekt under de kommande åren, säger Stefan Lindberg, internationell samordnare.Erasmus är ett samarbetsprojekt inom Europeiska unionen som skapar utbyten. Som en av 15 kommuner i Sverige har Upplands-Bro beviljats ett slags medlemskap kallat ackreditering. Det innebär att kommunen garanteras EU-medel fram till år 2027.
 • Planeringen i gång för framtidens Bro station
  Resecentrum, bussterminal och en till entré till perrongen – nu påbörjar Upplands-Bro kommun arbetet med att planera en omfattande utveckling av Bro Station som en del av satsningen Omdaning Bro. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan för det nya stationsområdet.
  Läs mer
  Bro växer med fler invånare och därmed fler pendlare. Kommunen har i många år drivit frågan om 15-minuterstrafik till Bro och deltar nu i Trafikverkets utredning om utveckling av pendeltågstrafiken. För att möta expansionen av invånare och resenärer har Upplands-Bro kommun nu påbörjat planeringen av hur Bro station ska utvecklas.– Målet är att förvandla stationsområdet från en plats som upplevs som otrygg och bristfällig, där invånarna bara passerar igenom, till en tillgänglig och attraktiv mötesplats för alla invånare och besökare, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.Utvecklingen av Bro station är en del av Omdaning Bro, en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt.


 • Möt biblioteket i konsthallen - tyck till om framtiden!
  Hur ser ditt drömbibliotek ut? Den frågan har du möjlighet att besvara om du besöker konsthallen i Kungsängen 15 - 30 september. Då skapas en dialogplats i konsthallen där tankar och åsikter om bibliotekets framtid samlas in.
  Läs mer
  Utställningen, eller dialogplatsen som biblioteket valt att kalla det, är ett led i arbetet med den biblioteksplan som utformas under hösten, under namnet Mitt Bibliotek. Den ska beskriva inriktning, fokusområden och vilken roll bibliotekets verksamheter ska ha de kommande fem åren i Upplands-Bro kommun.– Konsthallen blir som ett vardagsrum, och en förlängd arm till biblioteket, där vi vill möta människor som kan dela med sig av sina tankar, idéer och drömmar till oss. Grupper med specifika behov är också välkomna till dialogplatsen, men kontakta biblioteket innan för en passande mötestid, säger Olof Språng, avdelningschef bibliotek på Upplands-Bro kommun.Förutom bilder och intervjuer med kommuninvånare, kommer det bland annat att finnas utsorterade böcker att köpa och en teckningshörna där besökarna kan rita och måla sin bild av hur biblioteket ser ut om fem år. Dialogplatsen kommer att vara öppen samma tider som biblioteket.Redan nu och fram till 31 oktober går det att bidra med idéer genom att delta i enkäten Mitt Bibliotek (länk här under).


 • Vikingadag i Bro den 30 september
  Förra årets uppskattade vikingadag i Finnstagårdsparken i Bro genom förs igen! Den 30 september klockan 13-15 bjuds allmänheten in till en eftermiddag fylld med spännande aktiviteter i Finnstagårdsparken.
  Läs mer
  I Finnstagårdsparken har kommunen byggt en liten vikingaby. Inspirationen till vikingatemat är att det i området finns fornminnen från vikingatiden, bland annat en runsten och en grav. Vikingabyn består av två vikingatida långhus samt ett stall och en hage för boskap. Där finns även en bro med en snidad drake under och ett vikingaskepp. Platsen är utvecklad för lek, umgänge och picknic. Intill vikingabyn finns även två grillplatser.Lördagen den 30 september kl 13-15 bjuds allmänheten in till en vikingadag i Finnstagårdsparken. Besökare bjuds in att testa på ullhantverk, träsnideri, brödbakning över öppen eld och vikingalekar. Lokala föreningen Kulturbojen kommer att medverka och visa upp äldre föremål från Sandhagen.Kom och upplev vikingatiden i Bro!Ålder: Passar alla åldrarPris: Fri entré


 • Rapport från kommunstyrelsemötet 6 september
  I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.
  Läs mer


 • Brodagen lockade många besökare
  I strålande sol samlades många i och omkring Bro centrum i lördags för att fira Brodagen tillsammans.
  Läs mer
  Många besökare i olika åldrar fick smaka på förskolekockens underbara linssoppa, titta på mountainbike-uppvisning, prova på hjärt-lungräddning och mycket, mycket mer. Stämningen var på topp och vädret visade sig från sin allra bästa sidan.– Brodagen är en rolig tradition då vi får ta del av vad kommunen har att erbjuda. Årets evenemang var välbesökt och visar på styrkan i det lokala engagemanget, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.


 • Upplands-Bro godkänd av WHO som äldrevänlig kommun
  Upplands-Bro kommun har godkänts som medlem i världshälsoorganisationen, WHO:s, nätverk för äldrevänliga städer. Arbetet med att göra Upplands-Bro mer äldrevänligt går nu vidare med full kraft, med fina möjligheter till erfarenhetsutbyte med de övriga 1444 kommunerna världen över, som också är med i nätverket.
  Läs mer
  Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Det innebär att alla delar av samhället ska vara anpassade och planeras med hänsyn till äldres behov.Det gäller utemiljöer, offentliga byggnader, kollektivtrafik, bostäder, kultur- och serviceutbud, tillgång till samhällsinformation samt att man som äldre har goda förutsättningar för social delaktighet.Kommunen har ett politiskt uppdrag att arbeta för att göra Upplands-Bro mer äldrevänligt och medlemskapet i WHO:s nätverk är en viktig milstolpe.– Jag är mycket glad över att kommunen har godkänts som medlem, det betyder att vi uppfyller de krav som ställs från WHO:s sida. Men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom är det nu som det riktiga arbetet startar, när det äldrevänliga perspektivet ska implementeras i alla kommunens verksamheter, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.Ansökan till WHO skickades in våren 2023 och godkändes under sommaren men förarbetet har pågått sedan förra hösten. Bland annat gjordes då en kartläggning över hur äldrevänligt Upplands-Bro är idag, i form av öppna dialogmöten med invånare i åldern 65+.Sedan dess har en referensgrupp med medarbetare från olika delar av kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för de närmsta tre åren.En del aktiviteter kopplat till fokusområdena för äldrevänliga städer har redan kommit i gång, till exempel Kulturklubben för äldre, där gemenskap, en meningsfull fritid och social inkludering är viktiga parametrar.– Det här medlemskapet innebär att vi får tillgång till nätverk där vi kan ta del av andras erfarenheter, och dela med oss av våra bästa exempel längs den här resan. Nu fortsätter vi vårt arbete i samverkan med andra aktörer och i dialog med kommuninvånarna, säger Mitra Ghannad, socialchef.


 • Välkommen till Brodagen 9 september!
  På lördag 9 september är det dags för Brodagen. Kom till Bro centrum klockan 11 - 15 och var med och gör evenemanget till en folkfest!
  Läs mer
  Brodagen är i år en officiell PEP-dag. Det innebär fokus på aktivitet och rörelseglädje. Här får du uppleva clowner utan gränser, trollkarl, ponnyridning, aktivitetsområde med bland annat uppblåsbar hinderbana och hoppborg, MTB Freestyle Show och mycket mer. Succén med swimrun är tillbaka även i år. På kvällen bjuds dessutom på utomhusbio.På scenen blir det underhållning bland annat i form av karateuppvisning, körsång, dans och sandanimation.En stor del av aktiviteterna sker i Stjärnparken, där också målgången för Swimrun sker. Är man på plats där vid rätt tid kan det hända att man får en skymt av vår världsstjärna i simning, Sarah Sjöström, som är anmäld till loppet för andra året i rad.Förutom matmarknad med många lokala producenter, föreningar och andra utställare så kommer Fritidsbanken att vara på plats. Där kan du lämna sport- och fritidsprylar som du inte längre har någon användning för. Läs mer om Fritidsbanken via länken längre ned på sidan.Ett annat spännande inslag är utomhusbio på kvällen på gräsytan bakom Stjärnparken. Då visas filmen Paradiset brinner som har spelats in i Bro, med flera lokala statister inblandade. Filmen har världspremiär på Venedigs filmfestival och har också chans att vinna en Oscars för bästa internationella film.Varmt välkommen till Brodagen!


 • Fritidsbanken öppnar i Upplands-Bro - skänk saker på Brodagen!
  Nu är det klart att Fritidsbanken öppnar i Upplands-Bro under hösten. Det är inte helt bestämt vilken lokal verksamheten kommer att vara i, men uppstarten av insamlingen är redan på Brodagen lördag 9 september. Då kan allmänheten skänka sport- och friluftsprylar som sedan kan lånas ut via Fritidsbanken när den slår upp portarna.
  Läs mer
  Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer. Lånetiden är 14 dagar.Det är helt kostnadsfritt att låna på Fritidsbanken; inga depositions- eller förseningsavgifter förekommer och saker som går sönder lagas om det är möjligt. Tanken är att använda utrustningen så länge det går istället för att prylarna samlar damm i ett förråd.– Vi är oerhört stolta och glada över att ha skrivit kontrakt med Fritidsbanken om att få bedriva verksamheten här i vår kommun. Det kommer att ge många fler chansen att utöva aktiviteter, vilket skapar både trygghet och framtidstro i samhället, men också bidrar till en bättre fysisk och psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef i Upplands-Bro kommun.– Det är många som vill utöva olika sporter och friluftsaktiviteter, men som kanske inte kan eller vill betala för den utrustning som krävs. Fritidsbanken låser upp en unik möjlighet för alla att kunna pröva på aktiviteter man drömt om. Och dessutom på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Det kan inte bli bättre, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande.På Brodagen i Bro centrum, lördag den 9 september kl 11 - 15, kommer Fritidsbanken att finnas på plats med ett eget bord och en släpvagn där allt som skänks kommer att samlas och sedan fraktas till den lokal där verksamheten sedan ska vara i.

 • Text: Äldremässan. Kollage av bilder, två äldre kvinnor, en äldre man.
  Premiär för Äldremässan!
  Upplands-Bro kommun bjuder in till en mässa för dig som vill veta mer om vilka stöd och insatser som finns när man är äldre och behöver hjälp med vardagssysslor eller mer omfattande vård och omsorg.
  Läs mer
  Hur går det egentligen till när man behöver ansöka om hemtjänst eller om en plats på ett vård- och omsorgsboende? Hur arbetar kommunen? Vilka privata vårdgivare finns i Upplands-Bro? Hur väljer jag den utförare som passar mig?Passa på att ställa dina frågor på Äldremässan, som kommer att hållas i Kungsängen i september och i Bro i oktober (se faktaruta).– Det är viktigt att våra invånare erbjuds möjlighet att ta del av information och Äldremässan är ett mycket bra tillfälle för samtal och för att få svar på det man undrar om äldreomsorg, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.Många utställareUtställarna representerar flera olika verksamheter. Här finns bland annat förebyggande enheten för äldre, som har öppna aktiviteter för alla som är 65+. Handläggare på biståndsenheten berättar om hur det går till när man ansöker om insatser. Här finns privata företag och kommunala alternativ. Även pensionärsföreningarna deltar i mässan samt vårdcentralerna och biblioteket.En viktig del, som också är med under mässan, är kommunens stöd till anhöriga, det vill säga personer som stödjer en närstående som är äldre eller sjuk.– Vi har valt att slå ihop Äldremässan i Kungsängen med Alzheimerdagen, som vi har uppmärksammat i flera år med föreläsningar och information om hur kommunen jobbar med kognitiva sjukdomar som Alzheimers, säger Mitra Ghannad, socialchef.

 • Flygfoto över Bro centrum
  Upplevd ökad trygghet bland hyresgäster i Bro
  Efter en årlig undersökning står det klart att den upplevda tryggheten har ökat med 15 procentenheter mot förr året hos Viktoriashems hyresgäster i Bro.
  Läs mer
  Det var Fastighetstidningen som var först med att berätta om Viktoriahems årliga undersökning där de boende fått svara på frågor kring den upplevda tryggheten. I artikeln framgår det att Viktoriahem genomfört flera åtgärder för att öka tryggheten. Bland annat trygghetsvandringar, utökade besökstider för hyresgäster på det lokala kontoret och anställda miljövärdar som håller området i fint skick.Kommunens arbete med trygghetsfrågor2022 antogs ett nytt medborgarlöfte i trygghetsutskottet med fokus på trygghet och samverkan.En del av satsningarna som kommunen gjort i Bro är att arbeta trygghetsskapande på en daglig basis och det är bland annat genom att se över växtlighet och belysning, ha relationsskapande fältarbete och bevakning. Under våren hade vi även besök av BID-nätverket. BID (Business Improvment District) är den mest välkända termen för organiserad platssamverkan som syftar till att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Modellen bygger på lokalt engagemang där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att förbättra och utveckla sitt gemensamma närområde. BID-föreningen i Bro kallas Bro Utveckling och består av lokala näringslivet, fastighetsägare och föreningar. Sammankallande är kommunen och polisen.– Det känns bra att våra satsningar har ökat tryggheten i Bro. Alliansen har länge jobbat med att ha en hög närvaro och hålla det tryggt och snyggt. En trygg boendemiljö är högt prioriterat och en förutsättning för att man ska kunna bo och leva i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

 • En grupp personer med stipendier och blommor i handen.
  Vem får årets kultur- och miljöstipendier?
  Nu är det dags att nominera till årets kultur- och miljöstipendier! Senast 15 oktober behöver förslaget skickas in.
  Läs mer
  Stipendierna kan delas ut till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma inom kommunen som har gjort särskilt stora insatser inom kultur och miljö under 2023. Det går både att söka själv och att föreslå andra.En kommitté bestående av ledamöter från kultur- och fritidsnämnden samt Bygg- och miljönämnden utser stipendiaterna. Priserna delas ut av kommunfullmäktige i december vid årets sista sammanträde.

 • Kollage. En politiker, musiker på scen, en brandbild med tre branmän, barn med sockervadd och ett barn med ansiktsmålning.
  Härlig stämning på Kungsdagen!
  I lördags 26 augusti var det dags för årets omgång av Kungsdagen. Torget i Kunsgängen fylldes med folk, musik och härlig feststämning.
  Läs mer
  Dagen invigdes på scenen av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.– Det är en stor förmån att vara politiker i en kommun där civilsamhället är så starkt. Jag önskar att den här dagen blir en fin avslutning på sommaren, sa Fredrik Kjos.Föreningar, knallar, chokladhjul och karusell, lokala företag, politiska partier och kommunala verksamheter deltog. På plats fanns även frivilliga resursgruppen FRG samt polis och brandkår med sina bilar som besökarna fick kika in i.Scenprogrammet med trolleri, balkanbrass, kulturskolan, körsång, lokala artister och singer songwriter Jens Hult uppskattades av publiken.Tack alla besökare för en fin dag!

 • En reklamaffisch med information om vad som händer på Kungsdagen.
  Vi ses väl på Kungsdagen 26 augusti?
  Det är dags för Kungsdagen! Kom till Kungsängens centrum lördag 26 augusti klockan 11 - 15 och var med på en av årets folkfester!
  Läs mer
  Påscenen: Jens Hult från tv-programmet Idol, Daniel Karlsson, trollkarlen från succéprogrammet "Den itusågade kaninen", svängig balkanmusik med Süperstar Orkestar, artister från populära Funkisfestivalen, dansgruppen Dancing Queens, Opus Norden musikskola med flera.Det blir också marknad med karusell, ansiktsmålning, food trucks och lokala restauranger, räddningstjänsten, företag, föreningar och försäljare.
  Två veckor sendare, den 9 september, är det dags för Brodagen i Bro centrum.


 • Kommundirektör Ida Texell deltar i webbinarium om hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen
  Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun deltar den 25 augusti i ett webbsänt seminarium med fokus på hälsofrämjande arbete för att stärka tryggheten i samhället. Seminariet arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Healthy Cities Sverige.
  Läs mer
  Det brottsförebyggande arbetet har blivit högaktuellt, och från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att förebygga brott. Under seminariet kommer representanter från olika områden att samtala om hälsofrämjande arbete som en tillgång, stärkande av sammanhållning och minskning av sociala klyftor, samt att skapa framtidstro hos barn och unga.Ida Texell kommer att vara en av talarna tillsammans med Greta Berg, expert på SKR, Carl Gynne och Katarina Ramanius, utredare på Brå, Anna-Karin Ivert, prefekt/biträdande professor vid Malmö Universitet, Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Blekinge, Izabella Sjöberg, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Jönköping, Emma Sterky, kanslichef och nationell samordnare för Agenda 2030, samt Ida Grindsiö, utvecklingsledare för folkhälsa vid Borås stad.Läs mer om evenemanget och hur du lyssnar på webbinariet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • En grupp personer i ett bageri.
  ”Disciplin, ansvar och nya kunskaper” – här berättar ungdomar om sina sommarjobb
  Sommarlovet går mot sitt slut och den tredje och sista gruppen ungdomar som fått sommarjobb via kommunen är i full gång på sina arbetsplatser – både hos lokala företag och i kommunala verksamheter. Några av dem berättade om sina nyvunna erfarenheter när ansvarig politiker och tjänstemän kom på besök.
  Läs mer
  478 sommarjobb har förmedlats till unga Upplands-Brobor via kommunen i år. Samtliga sökande som varit kvalificierade och har följt stegen i ansökan har fått ett erbjudande om sommarjobb. Genom samarbete med det lokala näringslivet har platser kunnat erbjudas i kommunala verksamheter och på lokala företag.Hans Åberg (L), kommunalråd och ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden har besökt några av arbetsplatserna tillsammans med tjänstepersoner från kommunen.På Petjos kafé i Kungsängen centrum jobbar Elizabet Ronik, 17.– Jag har lärt mig att ta beställningar, göra enklare uppgifter i köket och sköta disken. Jag har haft jobb tidigare men detta är första gången som jag har sökt via kommunen, säger hon.Hennes sommarjobbskollega Rafael Gonzalez, 16, lägger till:– Det här jobbet har lärt mig mer vad disciplin och ansvar innebär. Vi kommer ju att lägga en stor del av vårt liv på att jobba så det är bra att få den här erfarenheten, säger han."En fantastisk resurs"På kommunala äldreboendet Kungsgården berömmer arbetsledare Margit Wallgren sommarjobbarna, bland dem Jasmin Kadri, 15, och Diana Asgari, 16.– De är en fantastisk resurs, duktiga på att ta hand om de äldre, umgås och ta ut dem i trädgården, säger Margit Wallgren.Bägge tjejer trivs bra.– Jag vill gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, sen är mitt mål att läsa till psykolog, säger Diana Asgari.Besöksrundan går även förbi Ica och restaurang Golden cave som också har tagit emot sommarjobbare, sedan bär det av till Svartviksbacken i Kungsängen där kommunens Ung kraft-grupp snyggar till utemiljön.Här berättar handledarna inom Ung kraft om gruppens arbete.Handledarna är unga vuxna som tidigare sommarjobbat via kommunen och nu, när de är äldre, har fått uppdrag att leda arbetet inom Ung kraft.– Jag är imponerad av våra handledare och tycker att det är jättebra att man har möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar på det här viset. Det är ett enastående samarbete mellan kommunen och näringslivet som har möjliggjort att nästan 500 unga kunnat få sommarjobb. Arbetsplatsbesöken har gett värdefull input, både från ungdomarna, företagen och kommunens egna verksamheter, säger Hans Åberg (L), kommunalråd och ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden.Även Janna Gerani, enhetschef för vägledning och arbete, tycker att det var givande besök.– Jag tar med mig mycket bra input. Vi ser just nu över riktlinjerna, urvalsprocessen och matchningen mellan sökande och arbetsplatser för att på bästa sätt utveckla vårt arbete inför nästa år, säger Janna Gerani.


 • Barnens önskan uppfylld – Finnstaskolans bollplan inhägnad lagom till skolstart
  När Finnstaskolans elever börjar höstterminen blir det mer spel och mindre spring efter bortskjutna bollar vid fotbollsplanen. Under sommarlovet har kommunen byggt ett staket runt planen – enligt förslag från eleverna själva.
  Läs mer
  Omdaning Bro
  I april bjöd Upplands-Bro kommun in elever i årskurs 5 och 6 vid Finnstaskolan i Bro till att skapa förslag till attraktiva lekplatser. Eleverna delades in i grupper och fick i uppgift att bygga modeller av lekplatser som barnen ansåg behövdes i Bro. Syftet var att få inspiration till den framtida utvecklingen av Bro.Sex av gruppernas förslag innehöll fotbollsplaner. När tjänstemän från kommunen påpekade att det finns en fotbollsplan intill Finnstaskolan svarade barnen att de föreslog fotbollsplaner med staket. Detta eftersom nuvarande fotbollsplan saknar staket, vilket leder till att mycket tid läggs på att hämta bollen snarare än att spela med den.Som ett direkt svar på elevernas förslag byggdes i sommar ett staket runt fotbollsplanen vid Finnstaskolan. När eleverna kommer tillbaka från sommarlovet blir det mer tid till att spela fotboll än att hämta bortskjutna bollar på rasterna.


 • Trygghetsskapande insatser i Bro
  Med anledning av detonationen på Örnstigen i Bro ökar kommunen sin närvaro i området.
  Läs mer
  Sedan en längre tid tillbaka har Upplands-Bro kommun ett aktivt arbete för att minska brottslighet och öka trygghet. Arbetet sker kommunövergripande och i nära samarbete med polis och samverkande myndigheter. Från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott. Kommunens arbete den senaste tiden har möjliggjort att flera insatser kunnat genomföras snabbt under dagen.Insatser:
  • Råbyskolan öppnades upp av kommunen för att boende skulle kunna vistas inomhus under tiden som platsundersökning genomfördes.
  • Fältare, samordnare, säkerhetschef och beredskapsstrateg har funnits på plats för dialog med boende och medborgare och för att möta den oro som uttryckts.
  • POSOM-chef (POSOM: psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer) har funnits på plats för samtal med medborgare.
  • Upplands-Brohus har bytt rutor, städat upp och varit på plats för inspektion och ordnat en annan lägenhet för en boende.
  • Representant från försäkringsbolag har varit på plats och informerat om sanering och byte av fönster.
  • Kommunbussen samt kommundirektör har varit på plats.
  • Kommunbussen med fältare finns på plats under kvällen för synlighet och dialog.
  I morgon onsdag 16/8:
  • Fältare, säkerhetschef och funktioner från Trygghetscenter kommer att finnas på plats under dagen
  • Väktarbolag kommer att finnas på plats från cirka 14:00.
  – Jag är besviken, ledsen och bekymrad och tar den här händelsen på största allvar. Samtidigt är jag lättad över att det inte varit några fysiska personskador. Vårt långsiktiga arbete fortsätter och vi arbetar för att skapa en trygg plats genom olika insatser och åtgärder, säger Ida Texell, kommundirektör.Samtliga boenden har kunnat återvända till sina hem.


 • Sarah Sjöström till Upplands-Bro Swimrun
  Världens främsta simmare genom tiderna, Sarah Sjöström, kommer till Upplands-Bro Swimrun den 9 september. Precis som förra året tävlar hon tillsammans med tidigare OS-simmaren Hanna Storckenfeldt.
  Läs mer
  I VM i simning, som avgjordes i Fukuoka 23 – 30 juli tog Sarah Sjöström två guldmedaljer vilket innebar att hon gick upp på 21 VM-medaljer och därmed passerade den amerikanske ikonen Michael Phelps rekord på 20 VM-medaljer i långbana.Upplands-Bro Swimrun arrangeras av Upplands-Bro simsällskap och Tibble Sjöscoutkår med stöd av Upplands-Bro kommun. Loppet är cirka 15 kilometer långt och handlar, som namnet antyder, om både simning och löpning. Sträckningen går genom vacker natur med simning i fyra olika sjöar: Mälaren, Lillsjön, Örnässjön och Lejondalssjön. Banan beskrivs som flack och lättsprungen och består av åtta simsträckor på totalt 2200 meter och åtta löpsträckor på sammanlagt 13 kilometer.Tävlingens grundare och förgrundsfigur är Lars Frölander, OS-guldmedaljör i simning, som bor i Kungsängen och arbetar som fritidskonsulent på Upplands-Bro kommun.– Vi är jätteglada över att Sarah och Hanna vill komma hit i år igen och delta. Det är ett kvitto på att vi har ett arrangemang som lockar med både vacker natur och fina tävlingsförutsättningar, säger Lars Frölander.

 • Man med armarna i kors
  Jens Hult och Süperstar Orkestar till Kungsdagen
  Nu är det klart att artisten Jens Hult uppträder på Kungsdagen lördag den 26 augusti. Men också det svängiga balkanbandet Süperstar Orkestar.
  Läs mer
  Singer-songwritern Jens Hult slog igenom i Idol 2013 med bland annat sin tolkning av "Strövtåg i hembygden", och hans låt "Precis som du vill" har över 14 miljoner uppspelningar på Spotify. Hans senaste singel, Symfoni, är en pop-duett med Björn Holmgren, där nostalgi blandas med ungdomlighet.Süperstar Orkestar är en blåsorkester från Stockholm som spelar romsk partymusik från Balkan. Orkestern har genomfört mer än 1000 spelningar och fick sitt stora genombrott samtidigt som Emir Kusturicas film Svart Katt - Vit Katt visades i Sverige.På scenen uppträder också Kulturskolan, artister från populära Funkisfestivalen, dansgruppen Dancing Queens och Opus Nordens musikskola med kör.På Kungsdagen kommer torget i Kungsängen att fyllas med marknadsbord, föreningar och lokala företag, ansiktsmålning, räddningstjänstens fordon, food trucks och en mängd andra matupplevelser.Kom till Kungsängens centrum lördag 26 augusti klockan 11 - 15 och gör Kungsdagen till en av årets folkfester!


 • Dags att söka till årets idrottsledarakademi!
  Vill du utbilda dig till idrottsledare under ett år, helt kostnadsfritt? I så fall är det dags att söka till Idrottsledarakademin i Upplands-Bro kommun. Senast 3 september behöver ansökan vara inskickad. Utbildningen startar 24 september.
  Läs mer
  Idrottsledarakademin är en utbildning i ledarskap som ger ungdomar, 14-18 år gamla, både erfarenhet och utbildning i hur man leder andra och vad man bör tänka på i olika situationer. Den ger även deltagarna ett nytt nätverk av vänner i kommunen som också är ledare samt ett diplom och en merit som de kan använda sig av när de söker framtida arbeten.Akademin pågår under 10 tillfällen från september 2023 till juni 2024 och arrangeras gemensamt av Upplands-Bro kommun och Riksidrottsförbundets lokala utbildningsorganisation, RF-SISU Stockholm. De ungdomar som gick den första omgången gav den betyget 4,6 av 5 möjliga.I utbildningen ingår inspirerande föreläsare i pedagogik, konflikthantering, kroppsspråk men också studiebesök. Eleverna på den första akademin fick bland annat besöka Sveriges största förening, AIK.Idrottsledarakademin vill ge möjligheten till alla som vill och är motiverade att utbilda sig till ledare och goda förebilder. Alla är välkomna att söka, oavsett tidigare ledarerfarenheter. Är du inte redan knuten till någon förening men vill bli ledare slussar akademin in dig i lämplig förening och idrott.

  Utbildningen är begränsad till 20 platser per år.
  Mejla din ansökan senast 3 september till:idrottsledarakademin@upplands-bro.se eller marie-louise.staby@upplands-bro.se Det går också bra att ringa på tel 070-760 74 90 . Du kan också nominera någon annan som du tycker skulle passa för utbildningen. • SM i beridet bågskytte avgörs i Upplands-Bro
  I helgen genomförs svenska mästerskapet i beridet bågskytte vid galoppbanan Bro Park. Det är andra året i rad som tävlingarna avgörs i Upplands-Bro kommun.
  Läs mer
  Tävlingarna tjuvstartade redan på fredagen 4 augusti, men fortsätter under lördag och söndag, 5 - 6 augusti kl 9 - 16.Precis som namnet på sporten antyder, ska en ryttare rida i full galopp och skjuta pilar mot måltavlor i olika riktningar och på olika avstånd, längs en tävlingssträcka.– Tävlingen arrangeras ideellt och Upplands-Bro kommun ger stöd till de lokala föreningarna som jobbar med och under tävlingen, säger Susanne Lindqvist, avdelningschef Idrott & förening, Upplands-Bro kommun.Under helgen kommer det att finnas fika att köpa på plats samt en del marknadsstånd på området.Entré till SM-tävlingarna: 30 kr, parkering 30 kr.Arrangör för tävlingarna är Nordupplands Bågskytteklubb.


 • Förebygga och förhindra grovt och dödligt våld – så arbetar Upplands-Bro kommun med GVI
  Upplands-Bro kommun arbetar sedan en längre tid tillbaka målmedvetet för att öka tryggheten i kommunen. Att minska och förebygga det grova och dödliga våldet kopplat till kriminella grupper, är målet med arbetet i Upplands-Bro som går under benämningen GVI, gruppvåldsintervention. Förberedelserna har pågått sedan förra året efter ett beslut i Trygghets- och säkerhetsutskottet i oktober 2021.
  Läs mer
  - Vi har visat att vi på kort tid kan både säkra samverkan och påbörja vårt operativa arbete mot det grova våldet. Vi arbetar fokuserat tillsammans med polisen, kriminalvården, lokalsamhället och Järfälla kommun för att uppnå vårt gemensamma mål och budskap om att våldet måste upphöra. Samarbetet ökar kunskapen om varandras roller vilket leder till bättre samordning och nyttjande av resurser, säger Ida Texell kommundirektör i Upplands-Bro, som också nyligen kommenterade GVI som modell för att minska det grova våldet i Sveriges Radio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..GVI som metod innehåller tre centrala delar i kommunikationen med de grupper och individer som GVI vänder sig till; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp. Genom individuella samtal, så kallade custom notifications, genomför nu socialtjänsten, polisen och kriminalvården, tillsammans enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper.- Det kan vara svårt att ta sig ur kriminalitet utan hjälp. Vi kan hjälpa den som vill göra en livsstilsförändring avseende kriminalitet, säger Mattias Jarl, projektledare för kommunens GVI-projekt.Trygghet är ett särskilt prioriterat område för kommunen och det sker många riktade satsningar för att göra Upplands-Bro till en trygg och säker plats att leva, verka och vistas på. Kommunen genomför sedan en längre tid tillbaka flera åtgärder och har beslutat om flera satsningar däribland inrättande av Trygghetscenter i Bro, regelbundna trygghetsvandringar, kamerabevakning, utökning av antal väktare, samhällsutvecklingsprojektet Omdaning Bro, samverkan med civilsamhället samt modellen för Effektiv Samordning för Trygghet (EST) som kommunen arbetar utifrån är några exempel på konkreta insatser som görs för att öka tryggheten i kommunen.

 • Tre personer
  Dialogvärdar sammanställer invånarnas åsikter om framtidens Bro
  Tre engagerade invånare har blivit utsedda till dialogvärdar och har som uppgift att samla in och sammanställa åsikter och synpunkter från sina medborgare om de planerade förändringarna i centrala Bro.
  Läs mer
  Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog skapa en trivsam plats med småstadskänsla. Nu har tre Bro-bor fått uppdraget att samla in invånares åsikter och synpunkter på de delar av Bro som kommunen planerar att utveckla.– Dialogvärdarna spelar en viktig roll i att samla in och förmedla invånarnas åsikter och synpunkter om utvecklingen av Bro. Genom möten och samtal, och genom att aktivt lyssna på medborgarna, kommer de att fungera som bryggor mellan kommunen och befolkningen, säger Amina Ahmed Ibrahim, delprojektledare för Omdaning Bro.Den insamlade informationen kommer att utgöra underlag för fortsatt planering och genomförande av utvecklingsprojekten i Bro. Genom att inkludera invånarna i processen strävar kommunen efter att skapa en stad som är anpassad efter deras önskemål och behov, vilket i slutändan kommer att främja en gemenskap präglad av trivsel och tillit.– Människor som bor och verkar i Bro har förstahandskunskap om områdets behov och utmaningar. Därför har vi rekryterat dialogvärdar från Bro. Vi planerar även rekrytera fler Bro-bor till detta uppdrag till hösten, säger Amina Ahmed Ibrahim.

 • Collage med bilder på barn i simskola
  Fördubblad satsning på sommarens simskolor
  Att kunna simma är inte bara en livsviktigt kunskap utan ger också möjligheter till en rikare fritid och en trygghet att kunna vistas vid vatten. Därför har Upplands-Bro kommun fördubblat sin satsning på sommarens simskolor.
  Läs mer
  Under corona-pandemin lärde sig färre barn att simma när simskolorna tvingades hålla stängt på grund av smittorisken. Det har siffror från landets simklubbar och simlärare visat.Som ett led i att förbättra simkunnigheten bland barn har Upplands-Bro kommun därför utökat sommarens utesimskolor från 8 till 16 barngrupper jämfört med förra året. Utbildningen erbjuds till barn som är 4 - 7 år gamla samt till grupper där barnen är äldre än 7 år. Nytt för i år är också en simskola för vuxna,– Jag är stolt över att vi kan prioritera det här. Att anordna simskolor i så många veckor nu i sommar leder till en ökad vattensäkerhet och ett säkrare och tryggare samhälle, säger kommundirektör Ida Texell.På måndagen startade den andra veckan av simskoleutbildningen vid Lillsjön i Kungsängen. Över tio barn med föräldrar trotsade det bistra vädret i den första gruppen och tränade tillsammans på att blåsa med munnen, både med sugrör i hinkar, men också i Lillsjöns vågiga vatten. Allt för att klara det första simmärket, Droppen.– Vi kör fyra barngrupper per dag nu, så det är full fart. Vill man få in sitt barn på simskola i sommar så finns det några ströplatser kvar, men också möjlighet till drop in vid Björknäs bad vecka 32, säger Elin Lindblom, simlärare i Bro simhall, som leder utbildningarna tillsammans med kollegorna Hamid och Sandra.

 • Tre personer i en sjö vid vassen.
  Upptäck Lillsjöns unika växter längs ny snorkelled
  Längs med vassen vid Lillsjö badplats i Kungsängen syns numera åtta gula bojar vid ytan. De markerar informationsskyltar i en ny snorkelled. En bit ner i vattnet kan du läsa om växterna du ser i sjön, en del av dem sällsynta.
  Läs mer
  Snorkelleden är en naturstig under vatten. Den består av åtta skyltar på betongfundament som har placerats längs med vassen vid Lillsjö badplats. De finns på en till tre meters djup och markeras av gula bojar vid ytan, som alltså skiljer sig från de orangea bojarna kring badplatsen.På skyltarna får du lära dig om vad som växer på sjöbotten. Lillsjön har både klart vatten och hög näringshalt, detta gör sjön unik och bidrar till att här finns ovanligt många olika vattenväxter.Idén till snorkelleden kläcktes av Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och Zanna Zielfeldt Nikas, kommunens åtgärdssamordnare för vatten. Syftet är att sprida kunskap om vattenväxternas funktion och mångfald.– I Lillsjön finns flera ovanliga och utrotningshotade arter, som sjöhjortron och olika kransalger. Vi har strävat efter att skyltarna ska lyfta arternas speciella egenskaper på ett sätt som är tillgängligt för både barn och vuxna, säger Zanna Zielfeldt Nikas.Växterna är viktiga för allt liv i sjön, de är gömställe, matställe och livsmiljö för aborrar, mörtar och andra djur. Växterna gör också vattnet klarare genom att rötterna binder bottenmaterialet och att vågrörelserna minskar.För den som är nyfiken men föredrar torra land så finns en informationsskylt om växterna i Lillsjön uppsatt vid strandkanten också, utöver de åtta skyltarna under vattnet. Men för att ta del av allt material får du simma.Snorkelleden är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och länsstyrelsen Stockholm. Finansieringen kommer till största delen från Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för hotade arter.– Lillsjön i Upplands-Bro är en av de mest artrika sjöarna i Stockholms län när det gäller vattenväxter. Förhoppningen är att snorkelleden väcker nyfikenhet och gör att fler vill lära sig mer om vattenväxter och deras betydelse för sjöar, säger Mats Thuresson, miljöhandläggare på länsstyrelsen Stockholm.


 • Kommundirektör Ida Texell kommenterar Försvarsberedningens rapport
  Läs mer
  Kommuner och regioner har ett stort ansvar för samhället under fredstida kriser och höjd beredskap. Försvarsberedningen, som består av politiker från alla riksdagspartier, har nyligen presenterat en rapport med titeln “Allvarstider”. Rapporten säger att världen förändras och att vissa länder utmanar världsordningen och att Sveriges totalförsvar fortsatt behöver stärkas.Kommundirektör Ida Texell kommenterar rapporten till tidningen Aktuell Säkerhet i krönikan: Sveriges försvar i allvarliga tider: Försvarsberedningens rapport är till för hela samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..— Nästa steg är att Försvarsberedningens rapport måste leda till handling eftersom den uppmanar och manar till ansvarstagande, skriver Ida.Upplands-Bro kommun tar sitt ansvar genom att utbilda alla anställda inom civilt försvar. Men ett stärkt totalförsvar kräver fortsatt handlingskraft och tydliga prioriteringar.— Jag kommer göra mitt yttersta i varje beslut och handling och genom att föregå med modigt ledarskap, avslutar Ida TexellLäs mer om Försvarsberedningen på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats.


 • Fortsatt samverkan för gemensam energi- och klimatrådgivning
  Kommunstyrelsen beslutade 31 maj om fortsatt samverkansavtal för gemensam energi- och klimatrådgivning tillsammans med Sollentunas, Sigtunas och Upplands Väsbys kommuner.
  Läs mer
  Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och miljöpåverkan samtidigt som du sparar pengar. Därför är det glädjande att kommunen även fortsatt erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till både privatpersoner, organisationer samt små och mellanstora företag i Upplands-Bro. Kommundirektör Ida Texell skrev i dag under samverkansavtalet tillsammans med kommunerna Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby.– Att tillsammans med våra samarbetskommuner arbeta för ett minskat klimatavtryck skapar goda förutsättningar för att vi som kommun ska nå våra ambitiösa mål. Energi- och klimatrådgivning till de som bor och verkar i Upplands-Bro handlar om att både minska klimatavtrycket men även att stärka vår service till våra invånare och vårt näringsliv, säger Mattias Peterson Ersoy, ordförande klimat- och energiutskottet.Läs mer om energi- och klimatrådgivningen i vår kommun.
  Du kan även nå informationen genom Upplands-Broappen. Ladda ner den genom Google Play eller Appstore. • Swedish Security Forum 2023: Kommundirektör Ida Texell deltar på plats
  Idag inleds Swedish Security Forum, den 19-20 juni. Kommundirektör Ida Texell från Upplands-Bro kommun deltar på plats
  Läs mer
  Swedish Security Forum är en årligen återkommande konferens där experter inom europeisk säkerhetsordning samlas för att diskutera aktuella frågor. Årets forum inleds idag med temat ‘Säkerhets- och försvarspolitiska vägval i ett förändrat internationellt landskap’. Deltagare är aktörer från myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Bland talarna finns Micael Bydén, Överbefälhavare för Försvarsmakten, Wendy Gilmour, biträdande generalsekreterare för Nato, Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen och Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare.- Genom dialog och diskussion med experter och beslutsfattare kan vi få nya insikter och idéer för att förbättra vår beredskap i kommunen i tider som dessa, säger Ida Texell, Kommundirektör i Uppland-Bro kommun och som deltar på plats.Idag gav Försvarsberedningen sin rapport till försvarsminister Pål Jonson. Rapporten säger att världen förändras och att vissa länder utmanar världsordningen och att Sveriges totalförsvar fortsatt behöver stärkas. Tidigare i år fattade kommundirektör Ida Texell beslutet att samtliga anställda i Upplands-Bro kommun ska genomgå en utbildning inom civilt försvar. Syftet med utbildningen är att öka kommunens förmåga och att gemensamt kunna bidra till totalförsvaret.Swedish Security Forum arrangeras av SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) den 19-20 juni i Bålsta. Konferensen kommer att sändas delvis via webben och vissa sessioner kommer även att sändas direkt på SVT. Du hittar mer information här. Länk till annan webbplats. • Fira midsommar vid Kungsängens hembygdsgård!
  Välkommen till traditionsenligt midsommarfirande vid Kungsängens hembygdsgård den 23 juni! Här kan du bland annat uppleva folkdans och folkmusik på scenen, dans kring midsommarstången och hembakat fika.
  Läs mer
  Den som vill bidra till förberedelserna kan komma till Kungsängens hembygdsgård klockan 18 redan kvällen innan och vara med och klä midsommarstången. Annars börjar firandet på midsommarafton med Gudstjänst klockan 11 i Kungsängens kyrka. Därefter öppnar hembygdsgården klockan 12. Själva resningen av stången sker klockan 13.Midsommarfirandet i Kungsängen arrangeras av Kungsängens Folkdansgille tillsammans med Kulturens bildningsverksamhet och Upplands-Bro kommun.Midsommarfirandet på Bro IP, som normalt arrangeras av Bro IK, är inställt i år.


 • Budget för 2024 antagen
  Kommunplanen, det vill säga budgetplanen, för 2024 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni. Prioriterade frågor är stärkt medborgarnytta, service, valfrihet och konkurrensneutralitet, värdigt åldrande, livslångt lärande, social hållbarhet, småskaligt och attraktivt samhällsbyggande och minskat klimatavtryck.
  Läs mer
  Här kommenterar styrande politiker budgeten för 2024 i en film.


 • Kommunfullmäktige 14 juni 2023 klockan 14:00 –
  se direktsändning från mötet

  Onsdag 14 juni klockan 14:00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet direktsänds i kommunens webb-TV. Observera att mötet är tidigarelagt till följd av kommunplan 2024, budget till kommunens verksamheter.
  Läs mer
  Följ mötetOnsdagens möte hålls på Stora scen i Kulturhuset i Kungsängen.Den som vill kan se en direktsändning av mötet i kommunens webb-TV. Sändningen finns kvar på webben och kan även ses i efterhand.När? Fullmäktigemötet startar klockan 14:00 den 14 juni.

 • En gruppbild på cirka 30 personer i en foaje.
  Upplands-Bro tar emot besök från Sydkoreas regering
  Måndagen 12 juni besökte Sydkoreas vice hälso- och välfärdsminister Lee Ki-Il med kollegor samt medföljande sydkoreansk press Upplands-Bro kommun. Syftet var att lyssna till hur kommunen arbetar med välfärden och samhällsuppdraget.
  Läs mer
  Den sydkoreanska delegationen togs emot av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommundirektör Ida Texell och flera ur den politiska ledningen samt tjänstemannaorganisationen.Besökarna fick lyssna till ett föredrag om hur Upplands-Bro arbetar med förskola, skola, äldreomsorg och hemtjänst. De fick möjlighet att ställa frågor om hur det svenska systemet fungerar och det blev samtal om valfrihet inom både vård och skola.Vice hälso- och välfärdsminister Lee Ki-Il tackade för möjligheten att besöka Upplands-Bro kommun.– Sydkorea har utmaningar i form av en åldrande befolkning samtidigt som födelsetalet har sjunkit till 0,78 barn per kvinna. Sydkorea har utvecklats mycket ekonomiskt och vi har ett stort intresse av att se hur Sveriges välfärdsmodell fungerar, sa han.Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos passade på att berätta lite om kommunens historia och pratade om kvalitet i välfärden.– Välfärden ska hålla hög kvalitet både när det gäller kommunens egna verksamheter och privata aktörer. Valfriheten är viktig så att var och en själv kan bestämma hur man vill ha det, den bidrar också till god kvalitet, sa Fredrik Kjos.I programmet ingick besök på förskolan Ringblomman i Kungsängen, Norrgårdens äldreboende i Bro samt förebyggande verksamheten för äldre i Kvistaberg.– Det är givande och lärorikt att träffa representanter för offentlig sektor från andra delar av världen. Jag är stolt över att vi valts ut för att dela med oss av vårt välfärdsarbete och hur vi tar oss an samhällsuppdraget här i Upplands-Bro, sa kommundirektör Ida Texell efter besöket.


 • Hitta din sommaraktivitet i Upplands-Bro!
  Sommaren är här och det finns mycket att hitta på i Upplands-Bro! Du kan bada, utforska vandringslederna, träna på utegymen eller hitta en rolig aktivitet i sparksapp.se. Eller kanske försjunka i en god bok – titta in på något av biblioteken eller låna ljud- och e-böcker digitalt.
  Läs mer
  Vi har samlat alla tips på en portal. Här hittar du allt du behöver för en skön sommar i Upplands-Bro!


 • Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, talar om civilt försvar på Almedalsveckan
  Varje år under Almedalsveckan träffas företrädare från politiken, offentlig sektor, privat sektor och ideella organisationer för att diskutera aktuella samhällsfrågor. I år kommer Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, att delta i ett seminarium om civilt försvar .
  Läs mer
  Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, kommer att delta i Almedalsveckan och tala om civilt försvar ur ett kommunperspektiv. Hon kommer att delta i Försvarshögskolans seminarium med rubriken ”Frivillighet i krig - vilken roll har frivilliga i totalförsvaret?”.Under seminariet kommer en panel av forskare och experter att diskutera hur civilsamhället och frivilliga kan bidra till totalförsvaret i Sverige. Ida Texell kommer att tala om ledarskap, kommunens roll i totalförsvaret, frivillighet och försvarsvilja.- Ledarskap är avgörande för att skapa säkerhet i samhället. Det handlar om att kunna tolka riskmiljön och skapa förståelse genom kunskap och dialog. Frivillighet är en viktig del av detta, eftersom säkerhet inte kan skapas ensidigt uppifrån genom myndigheters riktlinjer utan kräver invånarnas deltagande och förståelse. Kommunerna har en viktig roll i det svenska totalförsvaret och det civila försvaret, och förutsättningarna för dem behöver förbättras och utvecklas. Styrningen behöver vara resultatorienterad och långsiktig, och resurstilldelningen behöver stå i proportion till det viktiga uppdraget som Sveriges kommuner och regioner har inom ramen för det civila försvaret, säger Ida Texell, Kommundirektör i Upplands-Bro.Andra deltagare i seminariet är Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan, och Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Seminariet äger rum den 29 juni 2023 mellan kl. 11.00 och 12.00 i Sal E31 på Uppsala universitets Campus Gotland i Visby och arrangeras i samarbete med Svenska Röda Korset.FAKTARUTALäs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Det här är Almedalsveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Våra talare i Almedalen..


 • Unga ledare prisades för genomförd idrottsledarakademi
  I den gångna helgen var det avslutning för den första kullen av unga ledare som gått Idrottsledarakademin i Upplands-Bro kommun. 15 ungdomar fick ta emot diplom och priser för sina insatser.
  Läs mer
  – Jag lyckönskar alla duktiga ungdomar som nu diplomerats från första året av Idrottsledarakademin. Våra unga ledare tar nu nästa steg i sin utveckling. Att vi har ett fungerande föreningsliv med modiga, trygga ledare som är goda förebilder bidrar inte bara till utveckling i den enskilda föreningen utan i samhället i stort, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef, som höll tal för ungdomarna i samband med avslutningen i Marina föreningshuset i Kungsängen.Idrottsledarakademin är ett två-årigt projekt som finansieras av Leader Mälardalen. Utbildningen riktar sig till unga i åldern 14 - 18 år från olika idrotter och klubbar. Den innehåller tio kurstillfällen och arrangeras gemensamt av Upplands-Bro kommun och Riksidrottsförbundets lokala utbildningsorganisation, RF-SISU Stockholm.Syftet är att erbjuda en ledarskapsutbildning anpassad för ungdomar och att ge deltagarna möjlighet till utveckling och nätverkverksbyggande.Förutom en gedigen utbildning får de unga med sig en fin merit i sin CV, samtidigt som föreningarna i Upplands-Bro får utbildade ledare som kan fungera som förebilder för andra barn och unga i klubbarna.– Alla ledare har börjat någonstans, någon gång. Idrottsakademin ger unga chansen att växa in i ledarrollen på ett naturligt sätt. Det kommer både samhället och de själva ha nytta av, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, som också medverkade på avslutningen.Anmälan till nästa idrottsledarakademi, med 20 platser, kommer att öppna upp inom kort. Föreningar kan nominera 14 - 18 år gamla medlemmar som man vill ge extra möjlighet till ledarskapsutbildning. Ungdomar som är intresserade kan också själva söka till utbildningen, som är kostnadsfri. Om den nominerade inte tillhör någon förening kommer hen att kunna matchas ihop med en lämplig förening.


 • Stor uppslutning vid nationaldagdfirande
  Över 500 besökare deltog i nationaldagsfirandet vid Kungsängens hembygdsgård den 6 juni. På nationaldagen firades även Upplands-Brobor som blivit svenska medborgare de senaste två åren.
  Läs mer
  På Kungsängenshembygdsgård arrangerade kommunen uppträdanden med musik, teater, dans, lek och pyssel.Samma dag hyllades omkring 300 personer i Upplands-Bro kommun som fått svenskt medborgarskap. Det skedde i en ceremoni på ängen bakom hembygdsgården där kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) höll tal och kommundirektör Ida Texell hälsade alla varmt välkomna som svenska medborgare. • Välbesökt näringslivsträff på Bro Park
  Näringslivet i Upplands-Bro kommun samlades för den sista näringslivsträffen innan sommaren på Bro Park den 2 juni. På plats bjöds på rundtur i stallen och inspiration från komikern Babben Larsson och föreläsaren Charbel Gabro.
  Läs mer
  Upplands-Bro kommun arrangerar näringslivsträffar för att öka kontaktytorna mellan politiker och tjänstepersoner på kommunen och lokala företagare. Näringslivsträffarna förläggs oftast hos något av de olika spännande besöksdestinationerna i kommunen. Fredagen den 2 juni samlades dryga 80 personer på galoppanläggningen Bro Park.

 • Glad flicka som håller målade ägg framför ögonen.
  Här är sommarlovsprogrammet 2023!
  Snart är det dags för sommarlov! Här hittar du årets program med massor av roliga aktiviteter. Fler tips publiceras löpande, trevligt lov!
  Läs mer
  Barnens konstklubb i KONST(ainern)

 • En flicka och en pojke med varsin gul ch blå ballong i handen. Framför en äldre gårdsbyggnad.
  Festligt firande av Sveriges nationaldag
  Tisdag 6 juni firar vi Sveriges nationaldag på hembygdsgården i Kungsängen. På programmet står barnteater, musik och folkdans. Dessutom blir det lekar, pyssel och fikaförsäljning.
  Läs mer
  Årets nationaldagsfirande bjuder på underhållning och aktiviteter för alla åldrar. Riksteaterns barnföreställning Ludde inleder scenprogrammet. Under dagen uppträder bland annat kulturskolan, stjärnorna från funkisfestivalen och Kungsängens folkdansgille.På scen uppträder även jazzstjärnan och grammisvinnaren Amanda Ginsburg. Firandet avslutas med folkmusik, dans och körsång.Nytt för i år är pysselverkstad. Du kan också utmana dig själv och dina vänner i nattduellen – ett spel som testar din reaktionsförmåga.För den som blir hungrig under dagen så finns foodtrucks på plats och även fikaförsäljning av Stockholms-Näs hembygdsförening. Ta gärna med en picknikfilt och slå dig ner i gräset. För den som inte vill sitta på backen finns det även sittplatser.Välkommen!Tid: 11:00-15:00
  Plats: Kungsängens Hembygdsgård
  Entré: Gratis
  Hitta hit!För att ta dig till Kungsängens hembygdsgård kan du ta buss 559 till Kyrkvägen. Kommer du i bil så finns det även gott om parkeringsplatser i anslutning till hembygdsgården.Scenprogram11:00 Barnteater: Hemliga hörn – Teater Pero/Riksteatern
  11:45 Konsert med deltagare Funkisfestivalen i Upplands-Bro
  12:00 Konsert och dans med Kulturskolan
  13:00 Konsert: Amanda Ginsburg kvartett
  14:00 Kör och traditionell folkmusik och folkdans


 • Flicka med badboll. Mobiltelefon med texten: Välkommen till Upplands-Broappen
  Upplands-Broappen – kommunens nya digitala tjänst med service i fokus
  Se kommande evenemang och använd kommunens digitala tjänster. Gör felanmälningar och få störningsnotiser direkt i mobilen. Det är några av de tjänster som Upplands-Bro kommuns nya kommunapp erbjuder.
  Läs mer
  Appen lanseras av Upplands-Bro kommun och syftar till att förenkla för kommuninvånaren, företagaren och andra som besöker kommunen. I den första versionen är appen fylld av aktiviteter och tips med sommartema. Innehållet och funktionerna i Upplands-Broappen som nu lanseras ska fortsätta att utvecklas och växa. Nytt innehåll läggs till allt eftersom.– Kommunen ska erbjuda god service till Upplands-Broborna. Appen är ett komplement till kommunens webb som gör den ännu enklare att sköta sina ärenden hos kommunen direkt i telefonen. Den ger också en tydlig överblick av såväl spännande evenemang som öppettider på biblioteket och pågående trafikstörningar i kommunen, Säger Ida Texell, kommundirektör.Exempel på innehåll som finns i Upplands-Broappen:·       Evenemang·       Nyheter·       E-tjänster·       Servicealternativ och kontaktvägar·       Pågående trafikstörningar och viktiga meddelanden·       Aktivitetsförslag·       Kommunen i sociala medierUpplands-Broappen är gratis och fungerar för mobiltelefoner och surfplattor. Den går att ladda ner från App Store eller Google play.

 • Två män och en kvinna som står upp, en man sitter i rullstol.
  Tummen upp för öppet hus om bygglovsfrågor
  Invånare från olika delar av kommunen tog chansen att besöka öppet hus i kommunhuset i Kungsängen under onsdagskvällen. Här svarade handläggare på frågor om bygglov, vatten och avlopp, trafik och annat. I höst blir det ett nytt tillfälle.
  Läs mer
  När kvällens öppna hus startar är redan några sällskap på plats för att ställa sina frågor. Två av dem är paret Anncha Lilje Ander och Nils Ander som funderar på att bygga in sin altan till ett uterum. Hany Touman, bygglovschef, svarar på deras frågor om vad som är bra att tänka på i ett sådant projekt.– Det här att få möjlighet att prata med kommunens personal är ett jättebra initiativ, säger Ancha Lilje Ander och får medhåll av sin man.Under kvällen kom runt 30 personer. Många hade frågor om hur man söker bygglov, andra hade frågor om strandskydd och vatten- och avlopp. Det kom även frågor om trafik och om kommunens avfallshantering.– Vi ska vara tillgängliga för våra invånare här i Upplands-Bro. Mycket kan skötas på webben och våra handläggare finns självklart på telefon men ibland är det enklast och snabbast för alla parter att ses och ha ett samtal. Öppet hus är ett sätt för oss att erbjuda effektiv service till Upplands-Broborna. Vi planerar redan för ytterligare tillfällen till hösten utifrån de erfarenheter vi fått av denna första träff, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.


 • Aktivitetscontainern tillbaka i Bro - se programmet här!
  Den välbesökta aktivitetscontainern från förra sommaren kommer tillbaka till Bro! Under sommaren kommer aktiviteter för kommuninvånare i alla åldrar att arrangeras i och kring containern. Detta är en del av Omdaning Bros arbete med att skapa fler mötesplatser i Bro.
  Läs mer
  Aktivitetscontainern öppnar den 5 juni. Du hittar den i Återbruksparken som ligger mellan Bro centrum och Stjärnparken. Nedan kan du läsa om vilka aktiviteter som kommer ske i sommar. Innehåll, aktiviteter och program i containern planeras löpande.

 • Kollage. En gruppbild på cirka 20 personer. En kvinna lyfta med lift. En man och en kvinna.
  Äldre- och omsorgsnämnden besökte verksamheter för äldre
  Den 29 maj besökte äldre- och omsorgsnämnden några av de äldreboenden som finns i Upplands-Bro samt kommunens förebyggande verksamhet för äldre. En heldag för att träffa boende och medarbetare och för att få en inblick i de verksamheter som nämnden fattar beslut om.
  Läs mer
  Dagen började på det kommunala boendet Kungsgården i Kungsängen, där personalen presenterade hur de arbetar för att kvalitetssäkra vården för de äldre.Nämndens ledamöter fick en genomgång av hur arbetet läggs upp utifrån både socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Personalen berättade hur man kvalitetssäkrar och följer upp måendet hos äldre med demenssjukdom och hur man samarbetar med en förskola i närheten och skapar möten mellan olika generationer.Därefter fick nämnden prova på sittgymnastik med en grupp äldre. Det blev också en demonstration av rutinen för hur personalen agerar om en äldre person faller. Nämndledamoten Liv Kjos (M) ställde upp som försöksperson och lyftes från golvet till en rullstol med hjälp av en lift.– Liften är fantastisk, det var enkelt och bekvämt. Det är viktigt att vara här idag och se hur verksamheten fungerar, sa hon efteråt.Flera av ledamöterna uttryckte att dagens rundtur var värdefull. Efter Kungsgården åkte sällskapet vidare i buss till boendet Lillsjö badväg, som det privata företaget Humana driver i nya ljusa lokaler ett stenkast från Lillsjö badplats.Här berättade tillförordnad verksamhetschef Susann Andersson om arbetet på boendet och svarade på frågor från politikerna som sedan visades runt.Dagen fortsatte till kommunala Norrgården och avrundades på Kvistaberg i Bro hos förebyggande enheten för äldre.– Det här är ett bra sätt för oss politiker att få en samlad bild av verksamheterna. Det är viktigt att få förståelse samtidigt som vi inte vill störa, sa Linda Fidjeland (V).Anders Åkerlind (M), vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden var inne på samma spår:– Det är viktigt att få träffa de som jobbar i verksamheterna och även personer som bor här, sa han.Med på rundturen var också Mitra Ghannad, tillförordnad socialchef i Upplands-Bro kommun:– Det är betydelsefullt att våra ansvariga politiker visar engagemang och besöker verksamheterna, det stärker vårt gemensamma arbete framåt.

 • Collage av tre bilder
  Världsunik konstutställning i Upplands-Bro
  Genom att ladda ned en app till telefonen går det att se världsunika konstverk på tio platser i Upplands-Bro kommun. Vävda rum, som utställningen heter, är inte bara Sveriges största utställning för offentlig virtuell konst, utan också en upplevelse som inte går att ta del av någon annanstans i världen.
  Läs mer
  Utställningen är initierad av Sveriges konstföreningar, som i år fyller 50 år, och finansieras av Postkodlotteriet. Den är skapad av tio konstgrupper och går att se på 130 orter i landet. I Upplands-Bro kommun finns tio konstverk utplacerade.– Vår ambition är att engagera kommuninvånarna via offentlig konst, säger Åsa Elieson, projektledare på konstföreningen UB Konst i Upplands-Bro, som ansvarat för att hitta platserna till de tio konstverken i kommunen.


 • Beatrice Porshage blir ny tillförordnad näringslivschef
  Från 19 juni kommer Beatrice Porshage bli tf. näringslivschef.
  Läs mer
  Företagare och näringsliv
  Näringslivsutvecklare Beatrice Porshage går in som tf. näringslivschef från 19 juni 2023. Upplands-Bro kommun ligger i framkant inom näringslivsarbetet och med Beatrice erfarenhet tillsammans med Upplands-Bros övriga medarbetare fortsätter arbetet att tillsammans stärka Upplands-Bros näringsliv.


 • Gott företagsklimat i Upplands-Bro
  Företagen i Upplands-Bro tycker att företagsklimatet är mycket bra. Vi är bäst i länet på service och bemötande och klättrar i betyg till fjärde bästa i länet avseende det sammanfattande omdömet enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner.
  Läs mer
  Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Hela rankingen presenteras i september men den 23 maj släpptes enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv gör bland lokala företag i varje kommun.Upplands-Bro får ett betyg på 3,81 i det sammanfattande omdömet, vilket är en ökning från förra året och året dessförinnan och vi har med det fjärde bästa betyg i länet. Snittet för Sverige ligger på 3,46.Undersökningen tar upp flera olika områden och när det kommer till företagarnas omdömen om kommunens upphandling tar vi rejäla kliv upp till 3,18. Vi är därmed en av få kommunen som tar oss över 3. Vi får även väldigt fina betyg för service och bemötande och landar på 3,78, att jämföra med 3,44 från förra året, vilket är bästa i Stockholms län.– Näringslivet är en viktig del av vår kommun som erbjuder service och arbetstillfällen till våra invånare. Att Upplands-Bro får så högt betyg värmer och visar på att vi värderar företagarna i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.Hela blocket information och dialog ökar och kommunens fina omdömen är ett resultat av lagarbete. Kommunen har under en längre tid satsat på service och bemötande, på upphandling och på samverkan med skolan under det gångna året. Upplands-Bro har bland annat satsat på företagsbesök tillsammans med medarbetare från bland annat samhällsbyggnadskontoret för att lyssna in hur kommunen på bästa sätt kan stötta företagarna i sina verksamheter. Den satsningen har nu visat goda resultat.Trots att företagen ser en förbättring och ger betyget 3.66 (föregående år 3.41) så ligger högst på önskelistan en minskad brottslighet och ökad trygghet med en ganska tydlig majoritet, som i resten av Stockholm. I år har även politikerna i kommunfullmäktige fått säga sitt och här är man överens, minskad brottslighet och ökad trygghet toppar även där önskelistan.Se hela resultatet och jämförelser tillbaka i tiden på Svensk Näringslivs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Sommarjobb till alla unga som har sökt
  Samtliga ungdomar som har sökt sommarjobb via Upplands-Bro kommun 2023 har erbjudits en plats. Hela 447 unga har tackat ja – några fler än förra året då 440 ungdomar fick sommarjobb.
  Läs mer
  Trygghet och säkerhet, Upplands-Brogymnasiet, Företagare och näringsliv, Förskola och skola, Arbete och lediga jobb, Kommun och politik
  Förutom att sommarjobb ger en extra inkomst ger det också värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet att lära sig nya saker. 343 av sommarjobben är inom kommunens egna verksamheter, 104 är på lokala företag som är med och bidrar med sommarjobbsplatser till kommunens unga.– Vi är glada över att kunna erbjuda sommarjobb till alla ungdomar som har sökt. Genom att erbjuda arbete till ungdomar bidrar vi till att öka deras chanser att få jobb senare i livet, samtidigt som det ger en meningsfull sysselsättning under sommarlovet, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.Kommunen har gjort ansökningsprocessen så enkel som möjligt genom att erbjuda en digital tjänst. Sommarjobben som erbjuds i Upplands-Bro kommun är inom olika områden såsom vård och omsorg, parkskötsel, bibliotek och administration.– Vi vill ge ungdomar möjligheten att prova på olika yrken och uppmuntra dem att fortsätta att utveckla sina färdigheter. Det är också en chans för oss som kommun att hitta framtida medarbetare", säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. • Kollage. Pojke som cyklar. En idrottsplats. En ikon som visar trängsel.
  Samverkan – så skapar vi mervärde i digitaliseringsarbetet
  Upplands-Bro kommun ligger i framkant inom digitalisering i offentlig sektor, förra året nådde Upplands-Bro finalplats i Kvalitetsmässans årliga tävling Sveriges digitaliseringskommun. Digitalisering handlar om att utveckla och effektivisera kommunens service till Upplands-Broborna.
  Läs mer
  Med hjälp av digitalisering skapar kommunen verktyg som underlättar vardagen, både för Upplands-Broborna och för kommunens medarbetare. Ett exempel är användandet av IoT, internet of things. Det betyder att saker kopplas till Internet, och på så sätt delar med sig av viktig information till oss människor (se faktaruta).IoT kan ge direkt nytta för invånarna. Nyligen blev till exempel Kungsängen IP en ”smart” idrottsplats, vilket bland annat betyder att den som vill träna kan se hur mycket aktivitet det är på konstgräsplanerna och om det blåser på platsen – redan innan personen lämnar hemmet.Samma teknik visar ett flertal parametrar om Lillsjö badplats på kommunens webb. Till exempel: hur många parkeringsplatser är lediga? Är det trångt på stranden eller i löparspåret?– Digitalisering är en mycket viktig del i kommunens utveckling och när det gäller vår förmåga att leverera god service till invånarna i Upplands-Bro. I vår organisation är samverkan A och O. Genom att vi delar erfarenheter med varandra upptäcker vi hur samma teknik kan användas för olika syften. Det här är en avgörande nyckel för att vi ska klara välfärden även i framtiden, säger Ida Texell, kommundirektör.


 • Från New York till Upplands-Bro – kommunen hjälper president Zelenskyy att tacka omvärlden
  Upplands-Bro kommun ger plats för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyys insamlingsplattform för att skicka en tackhälsning till svenska folket. Presidentens särskilda hälsningar dyker upp på ikoniska platser över hela världen – New York, London, Riga, Vilnius och nu i Upplands-Bro.
  Läs mer
  Den stora vägskylten på E18 i Upplands-Bro visar just nu en unik hälsning: ”Tack Sverige för stödet!” som möter trafiken in och ut ur Stockholmsregionen. Hälsningen kommer från UNITED24, initierat av Ukrainas president. Den är en del av insamlingskampanjen UNITED24, som startades av presidenten med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.– Under ett år har UNITED24 samlat människor från 110 länder för att hjälpa Ukraina. Vi vill tacka dem för deras stöd och för att de sträckte ut en hand; för att ha gett oss känslan av att vi inte är ensamma i denna kamp. Vi ser stor styrka i gemenskapen av likasinnade som står med oss ​​idag, kommer att stå med oss ​​imorgon och kommer att stå med Ukraina i många år efter segern. Tack-kampanjen är det minsta vi kan göra för att visa vår uppskattning, säger Yaroslava Gres, Huvudsamordnare på UNITED24.UNITED24 - Ukrainas insamlingsplattform med givare från 110 länder lanserad av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy har startat den globala tackkampanjen med stöd av Ukrainas utrikesministerium. Syftet med initiativet är att tacka alla som stöttat Ukraina under det senaste året.Inledningsvis har UNITED24-meddelanden dykt upp på Times Square, New York och Leicester Square, London. Kampanjen stöttas också av Metropolitan Opera och Carnegie Hall på Manhattan, samt Europeiska rådet i Bryssel. Kampanjen sprids nu i Polen (kampanj lanserad i hela landet), Lettland, Litauen och Sverige i Upplands-Bro Kommun.

 • Tre personer, en kvinna och två män, sitter i en soffa.
  Öppet hus! Ställ frågor om bygglov, avfallshantering och mer
  Planerar du att bygga ut huset? Eller har du frågor om bygglov, miljötillstånd, avfallshantering eller vatten och avlopp? Välkommen till öppet hus och ställ dina frågor till våra handläggare.
  Läs mer
  Maja Taaler Larsson, avdelningschef tekniska avdelningen, Thomas Lennell, samhällsbyggnadschef, Jonas Uebel, avdelningschef miljö- och stadsbyggnadsavdelningen.


 • Upplands-Bro kommun flaggar för att uppmärksamma internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi
  Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi infaller 17 maj och handlar om att stå upp för mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personer.
  Läs mer
  Kommun och politik
  – Alla människor ska åtnjuta mänskliga rättigheter, ha möjlighet och förutsättningar att kunna leva som var och en önskar, vara inkluderad i samhället och känna sig trygg. Så är det inte idag. Fortfarande är homosexualitet olagligt i delar av världen, i vissa länder till och med straffbart med döden. Vi flaggar idag för att visa att vi står upp för alla människors värdighet, säger Ida Texell, kommundirektör.


 • Kommunen satsar på utbildning i HBTQI-frågor
  Upplands-Bro kommun kommer under hösten att genomföra utbildningar i HBTQI-frågor för sin personal. Det står klart sedan Socialstyrelsen beviljat kommunen 80 000 kronor för att höja kunskapsnivån inom området.
  Läs mer
  Summan betalas ut i form av ett statsbidrag som kultur- och fritidskontoret sökt och blivit beviljade. Syftet med utbildningen är att främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen, och därmed säkerställa att Upplands-Bro kommun är en trygg och säker plats för alla invånare.I förlängningen ska utbildningen förhindra utanförskap, stärka friskfaktorer och minska psykisk ohälsa hos HBTQI-personer, genom att fler inom kommunen får en höjd kunskap och en gemensam bild av gruppens behov och levnadsvillkor.- Kunskap om HBTQI är viktig för att främja jämlikhet, icke-diskriminering och inkludering. Det bidrar till att motverka fördomar, erbjuda relevant information och stöd samt skapa ett samhälle där HBTQI-personer kan leva sina liv fritt och utan rädsla för diskriminering eller trakasserier, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.


 • Utställning med barnens förslag till lekytor
  Upplands-Bro kommun har tillsammans med Finnstaskolan och Råbyskolan genomfört workshops med barn från årskurs fem och sex för att ta fram inspiration till nya roliga aktiviteter och lekytor för barn i 10–13 årsåldern i Bro.
  Läs mer
  Omdaning Bro
  Under medborgardialogen i Bro centrum den 8 oktober 2022 lyfte barn i åldersgruppen 10–13 att de saknade platser att umgås och leka på i centrala Bro. Med anledning av detta påbörjades ett samarbete med Finnstaskolan och Råbyskolan där cirka 100 elever i årskurs 5 och 6 tagit fram förslag till lekytor. Barnen har byggt och skrivit om vad de skulle vilja göra i Bro. Deras skapelser ställs nu ut i en konstutställning.Barnens idéer kommer ligga till grund för tillfälliga och permanenta lekytor i Bro. Arbetet med lekytor är en del av kommunens satsning Omdaning Bro som handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt, tillsammans med invånarna.– Vi arbetar nu med att analysera barnens förslag och ta fram tillfälliga lekytor och aktiviteter redan till sommaren. Vi arbetar även med långsiktiga permanenta insatser, säger Amina Ahmed Ibrahim, delprojektledare för Omdaning Bro.Konstutställningen är öppen för allmänheten den 24 maj klockan 12–19 och sker vid Aktivitetscontainern som står mellan Brohuset och Stjärnparken. Vid dåligt väder genomförs utställningen i Broskolans idrottshall klockan 12–15. • En man.
  Upplands-Brodialogen: Livligt samtal om framtidens Kungsängen
  I veckan var det dags för Upplands-Brodialogen med tema Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, som kommunen arbetar med att ta fram. Det blev ett livligt samtal mellan invånare som deltog och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.
  Läs mer
  Kommun och politik
  Upplands-Brodialogen är ett av kommunens koncept för dialog, en serie möten för alla invånare. Här träffar man kommunstyrelsens ordförande och medarbetare från kommunen. Varje dialogtillfälle har ett tema och nu handlade det om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen. En fördjupad översiktsplan är ett vägledande dokument och handlar om den långsiktiga utvecklingen för ett specifikt område i kommunen, i det här fallet Kungsängen. Arbete pågår med att ta fram ett förslag. När kommunfullmäktige har antagit planen är den tänkt att hålla fram till 2040. Drygt 15 personer slöt upp vid dialogmötet i Kulturhuset i Kungsängen. – Den fördjupade översiktsplanen handlar om bebyggelse, flöden, torgytor, parkering och annat. Syftet är att skapa goda förutsättningar för alla oss som lever, verkar, bor och rör oss här. Arbetet pågår så era medskick är viktiga, sa Fredrik Kjos. Han lämnade över till Tove Carlsson, enhetschef på plan- och exploateringsenheten, som höll en kort presentation om inriktningen i förslaget så här långt, därefter följde många inlägg och frågor från publiken. Några saker som lyftes av publiken”Det är viktigt att utöver bostäder även planera för tillgänglighet, vård och bra kommunikationer.””Gärna fler dialoger med inriktning på platser för rekreation.” ”Bättre tillgång till lokaler för föreningslivet.” ”Kan inte odlingsintresserade Upplands-Brobor få ta hand om de gamla kulturhus som finns på olika platser i kommunen?”– Om man har en idé, hur kan man föra den vidare till kommunen? undrade en person.– Skriv ett medborgarförslag! Då kommer det in i kommunens system och hanteras i nämnder och kommunfullmäktige, svarade Fredrik Kjos. Mötet var den