15JUL2019

Kungörelse Fordonsflytt

Sätts upp: 2019-07-15

Tas ned:2019-07-18

Enligt våra parkeringsvakter står ett brunnet fordon på Norrgrindsvägen i Bro, vid Norrgrindens Förskola.

Ägaren anmodas härmed att omedelbart flytta fordonet. Sker inte detta inom 3 dagar kommer vi att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om flyttning och/eller skrotning av ovan rubricerat fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Innan ett sådant beslut fattas, ges ägaren härmed tillfälle att undanskaffa fordonet, som annars kommer att omhändertas och flyttas på er bekostnad genom Upplands-Bro kommuns försorg.

Relaterade nyheter