Uppdaterad 22 september 2023
Skriv ut

Program beredskapsvecka 2023

Vi har ett gediget program under beredskapsveckan mellan måndag 25 september och söndag 1 oktober för hela familjen. Se programmet nedan.

Måndag – Totalförsvar i kommunen

På plats och digitalt.

08:30 Invigning av beredskapsveckan med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M)

08:45 Inledningstal, beredskapsveckan med Ida Texell, kommundirektör

Sveriges försvar är en fråga för hela samhället. När Upplands-Bro samlas för att stärka vårt totalförsvar görs det med brett och tydligt anslag tillsammans med invånarna, samarbetspartners, myndigheter och näringsliv. Hur leder en kommunchef arbetet i en kommun? Ida inledningstalar utifrån hennes breda och långa erfarenhet inom svensk krisberedskap om vad som både görs och hur systemen ser ut men också om vad som blir viktigt i framtiden.

09:00- 10:oo Seminarium "Sveriges totalförsvar för framtiden", Stora scenen, Kulturhuset Kungsängen

Hur kan kommuner och myndigheter gemensamt arbeta för att hantera de möjliga utmaningar och risker som kan påverka Sveriges totalförsvar i framtiden? Vilka insikter och lärdomar kan vi dra från när det gäller att bygga upp och stärka den totala försvarsberedskapen? Panellisterna berättar om sina nuvarande verksamheters prioriterade områden och initiativ inom totalförsvarsverksamheten och hur de tror att totalförsvaret kommer att utvecklas i framtiden.

Talare:
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB
Robert Egnell, Rektor Försvarshögskolan
Jens Mattsson, generaldirektör FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Christina Malm, Generaldirektör Plikt- och Prövningsverket
Cilla Benkö, VD Sveriges Radio

10:15-10:45 Eftersnack

Hur kan medier, spela en roll i att stärka folkförankringen kring försvarsfrågor och öka försvarsviljan i samhället? Vilken betydelse har öppen och informativ kommunikation från myndigheter och organisationer för att skapa och upprätthålla en stark försvarsvilja bland medborgarna? Hur kan samarbetet mellan medier och försvarsorganisationer bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om försvarssäkerhet och nationell beredskap?

Cilla Benkö, VD Sveriges Radio
Helene Rådemar, ordförande FOS, Frivilliga försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

Moderator: Minou Sadeghpour, seniorkonsult 4C Strategies

Plats: Kulturhuset, Stora scen, Kungsängen centrum

Har du inte möjlighet att besöka oss i Kungsängen? I anmälan kan du trycka i att du vill medverka digitalt.

Se sändningen i kommunens youtube-kanal

10:00- 13.00 Trygghetspunkter

Kommunen öppnar upp trygghetspunkter för allmänheten. Länsstyrelsen Stockholm finns på plats för att svara på frågor om deras arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Plats: Ekhammarskolan, Skolvägen 20, Kungsängen

Tisdag – Kulturarvets betydelse för försvarsvilja och beredskap

10:00-13:00 Trygghetspunkter

Kommunen öppnar upp trygghetspunkter för allmänheten. Länsstyrelsen Stockholm finns på plats för att svara på frågor om deras arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Plats: Ekhammarskolan, Skolvägen 20, Kungsängen

16:00 Panelsamtal "Kulturarvets betydelse i kristider" med Helene Rådlund, överintendent Statens Försvarshistoriska museer, Hannah Rydstedt Nencioni, Fritids- och Kulturchef Upplands-Bro kommun.

På vilket sätt kan kulturarvet fungera som en resurs under kristider och bidra till att stärka samhällets motståndskraft och gemenskap? Hur kan historiska händelser och erfarenheter från förr användas för att lära och förbereda oss bättre inför dagens och framtidens kriser? Vilken roll spelar kulturarvet i att upprätthålla en känsla av samhörighet och identitet när samhället står inför utmaningar och osäkerhet?

18:00 Föreläsning hemberedskap för alla med Malin Grentzelius, FRG, Frivilliga resursgruppen, Bibilioteket Kungsängen.

Hemberedskap är att vara förberedd innan kriser sker. Dagens samhällsstruktur och den sårbarhet vi lever med gör det nödvändigt att vi alla lär oss mer om hur vi kompletterar den beredskap som kommunen och statliga myndigheter har och därmed öka vår egen förmåga att klara oss i en krissituation.

Onsdag – Öva! Utbilda!

16:00 Panelsamtal "Prata kris och krig med barn och unga", moderator Helén Johansson, projektledare för utställningen "Rädd eller beredd", Statens Försvarshistoriska museer. Panel: Anna Toss från Lilla Krisinfo som drivs av MSB och Helena Hörnfeld, docent i etnologi på Stockholm Universitet, Lena Ländin, avdelningschef förskola och grundskola. Stora scenen, Kulturhuset Kungsängen.

Detta panelsamtal utforskar en viktig aspekt av att kommunicera och diskutera ämnet krig med barn och unga för att göra ämnet tillgängligt, relevant och lärorikt för barn och unga. Genom en interaktiv och insiktsfull diskussion syftar panelsamtalet till att dela insikter och inspirera till att skapa meningsfulla samtal om dessa viktiga ämnen med kommande generationer.

17:00- 17:30 och 17:30-18:00 Utställningen "Rädd eller beredd", Upplands-Brogymnasiet

17:00 Öppning av trygghetspunkt
Kommunen öppnar upp trygghetspunkter för allmänheten. Länsstyrelsen Stockholm finns på plats för att svara på frågor om deras arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Plats: Kulturhuset Kungsängen

18:00-19:00 Föreläsning "Krisberedskap för alla" med författare Miguel Guerrero och Ida Texell kommundirektör. Biblioteket Kungsängen.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar och kräver att alla bidrar. Välkommen till en föreläsning om hur du som invånare bidrar i samhället och om dina insatsersbetydelse för vår förmågehöjning och vår försvarsvilja. Föreläsningen handlar om att ge en klar, tydlig och inspirerande bild i hur vi tillsammans kan göra samhället säkrare och tryggare.

Torsdag – Näringslivets roll i totalförsvaret

09:00-09:45 Seminarium "Näringslivets roll i vårt totalförsvar", Robert Limmergård, Generalsekreterare SOFF, Johan Sjöberg, Svenskt näringsliv, Cesar Vargas Iglesias, samordnare beredskap, Lantbrukarnas riksförbund, LRF

I en tid av snabb teknologisk utveckling och ökande säkerhetsutmaningar är näringslivets engagemang och samarbete avgörande för att stärka Sveriges totalförsvar. Detta seminarium belyser en central fråga: Hur kan samarbetet mellan näringslivet stärka innovationskraften och teknologiska utvecklingen inom försvarssektorn, samtidigt som det gynnar näringslivets tillväxt och bidrar till Sveriges totalförsvar?

10:00-10:30 Eftersnack med lokala företagare i Upplands-Bro

18:00 Föreläsning om brandsäkerhet, Brankåren Attunda. Biblioteket i Kungsängen

Fredag – Kommuner och regioners uppdrag i Sveriges totalförsvar

09:00-09:45 Seminarium "Kommuner och regioners uppdrag vid höjd beredskap”, med Åsa Ryding, länsöverdirektör Länsstyrelsen Stockholm, Madeleine Raukas, VD SOS Alarm och tf chef MRM – Försvarsmakten

Vilka specifika ansvarsområden och uppgifter har kommuner och regioner när det gäller att säkerställa samhällets funktionalitet under olika typer av kriser? Seminariet fokuserar på den avgörande roll som kommuner och regioner spelar vid ökad beredskap och vid hanteringen av olika kris- och nödsituationer.

09:50-10:15 Seminarium ”Medielandskap i en digital tid” med Michael Österlund, tf. divisionschef SVT Nyheter.

Michael sitter i SVT:s företagsledning och är ytterst ansvarig för SVT:s nyheter. Michael har varit projektledare för beredskapsarbetet och leder arbetet för SVT gällande beredskapsfrågor. Michael kommer tala om medielandskap i en digital tid i ett förändrat säkerhetslandskap.

10:15-10:40 Eftersnack, Vårt totalförsvar är allas angelägenhet

Summering av veckans seminarier där erfarenheter och reflektioner om den svenska säkerhetsdiskursen och omvärldsläget delas i ett panelsamtal.

Nina Larsson, stabschef 4C Strategies
Mia Wallner, enhetschef, Säkerhets- och beredskapsenheten, Upplands-Bro kommun
Alice Nilsson, ordförande för Pliktrådet

Moderator: Minou Sadeghpour, seniorkonsult, 4C Strategies

Plats: Kulturhuset, Stora scen, Kungsängen centrum

19:00-21:15 Film- Den blomstertid nu kommer från 2018.

Sverige är under attack. Inte av stridsvagnar vid gränsen utan det handlar om it-system som mystiskt börjar släckas ned och faciliteter som plötsligt slås ut. Bakom filmidén står det Norrköpingsbaserade filmkollektivet Crazy Pictures.

Vi öppnar biografen en timme innan föreställningen på plan 2 i Kulturhuset. Vi kommer att ha popcorn, snacks och läsk till försäljning, Bio Kuben Kungsängen.

Pris: 80 kronor

Lördag – familj och kommun

11:00-15:00 Familjedag i Bro
 • "Sitt i brandbilen - testa att gå in i rökfyllt tält, Räddningstjänsten i Attunda
 • "Kika in och sitt i polisbil", Polisen och Upplands-Bro kommun
 • Tävling i att montera trangiakök, FRG
 • Frågetävling om hemberedskap, FRG
 • Testa gör en krislåda, FRG
 • Öva HLR för barn, FRG
 • Kokvagn, FRG
 • Käpphästhoppning, Upplands-Bro kommun
 • Prova på självförsvar
 • Ansiktsmålning

12:00 Föreläsning "När krisen eller kriget kommer" med Patrik Thomé, beredskapsstrateg Upplands-Bro kommun. Plats: Finnstaskolans matsal.

Söndag – familj och kommun

11:00-15:00 Familjedag i Kungsängen
 • "Sitt i brandbilen - testa att gå in i rökfyllt tält, Räddningstjänsten i Attunda
 • "Kika in och sitt i polisbil", Polisen och Upplands-Bro kommun
 • Tävling i att montera trangiakök, FRG
 • Frågetävling om hemberedskap, FRG
 • Testa gör en krislåda, FRG
 • Öva HLR för barn, FRG
 • Kokvagn, FRG
 • Käpphästhoppning, Upplands-Bro kommun
 • Ansiktsmålning

13:00 Föreläsning "När krisen eller kriget kommer" med Patrik Thomé, beredskapsstrateg Upplands-Bro kommun. Plats: Dagcentralen/ Florasalen Blomstervägen 9B i Bro.

14:30 Föreläsning "När krisen eller kriget kommer" med Patrik Thomé, beredskapsstrateg Upplands-Bro kommun. Plats: Biblioteket Kungsängen, Trappan. Furhällsplan 1

11:00, 12:00, 13:00 och 14:00 Utställningen Rädd eller beredd i samarbete med MSB och Statens försvarshistoriska museum, Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24, Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?