Uppdaterad 26 juni 2024
Skriv ut

Klimatanpassning

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar i samhället. Kommunen har arbetat fram en klimatanpassningsplan som vi nu vill ha in synpunkter på.

Klimatanpassningsplan – tyck till

Kommunstyrelsens Miljö- och energiutskott beslutade den 26 maj 2023 att ge i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för Upplands-Bro kommun. Ett förslag har arbetats fram och finns nu ute på samråd mellan den 19 juni och den 10 oktober 2024.

Syftet med samrådet är både att informera om det arbete som gjorts och att ge allmänheten, näringsliv och andra myndigheter möjlighet att komma med synpunkter som kan förbättra den slutgiltiga versionen av klimatanpassningsplanen.

Handlingar för klimatanpassningsplan

Klimatanpassningsplanen består av tre delar:

  • Klimat- och sårbarhetsanalys: I denna beskrivs hur klimatförändringarna påverkar kommunen och vilka risker det kan medföra för just Upplands-Bro.
  • Klimatanpassningsstrategi: I denna beskrivs hur kommunen kan arbeta långsiktigt med att utveckla och följa upp klimatanpassningsarbetet. Ett övergripande klimatanpassningsmål föreslås också.
  • Handlingsplan för klimatanpassning: I denna beskrivs hur olika åtgärder tillsammans ska samverka för att uppnå det övergripande klimatmålet.

Handlingarna finns att läsa på denna sida. De kommer också att finnas att ta del av i kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro under utställningstiden.

Lämna dina synpunkter på förslaget

Vi välkomnar dina synpunkter. Skicka in dem senast 10 oktober 2024 på följande sätt:

Ange diarienummer KS 23/0284 och Klimatanpassning i ämnesraden eller i rubrik.


Har du frågor?

Frågor om Klimatanpassningsplanen besvaras av Stöd- och utvecklingsenheten på samhällsbyggnadskontoret,

Telefon: 08-581 690 00.

Är du nöjd med informationen på sidan?