Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Lisa Edwards (C)

1:e vice ordförande

Masoud Zadeh (M)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Kontakta en politiker i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Masoud Zadeh

Bobby Chand

Kerstin Molander

Johannes Lundström


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Göran Boklint

Johan Tholander

Navdeep Singh Bathia

Vakant


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anna-Maj Lilly

Ylva Henriksson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lisa Edwards

Emine Peterson Ersoy


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Nawal Al-Ibrahim

Anders Eklöf


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kurshid Chowdhury

Annelies Lindblom

Är du nöjd med informationen på sidan?