Uppdaterad 30 november 2022
Skriv ut

Möten och protokoll för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens

Här ligger gymnasie- och vuxenutbildningens mötesdokument 2018-2022 samlade.

Sammanträden och handlingar under 2023

Datum

Kallelse

Handlingar

Protokoll

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?