Vi förbättrar trafiknätet

Illustration nya vägar

En kommun som växer behöver också en bra infrastruktur. Det handlar om både vägar, gator, gång- och cykelvägar och spårbunden trafik för att ta några exempel.

En förutsättning för att fler människor ska kunna flytta till och bosätta sig i ett område är att det går att på ett enkelt sätt ta sig dit. Ju fler som flyttar in, desto fler bilar, cyklar, andra fordon och fotgängare behöver samsas på gator, vägar och gångbanor.

När ett nytt område ska byggas är det mycket viktigt att infrastrukturen hänger med. När befintliga bostadsområden byggs ut krävs fler, större eller bättre gator och vägar. Av den anledningen kan du ibland se vägarbeten i bostadsnära områden. Allt för att förbättra för alla som rör sig inom området.

Ansvaret för de olika infrastrukturlösningarna vilar hos olika aktörer. Kommunen ansvarar för gatunätet i centrala kommundelar, bostadsområden och gång- och cykelvägar. Trafikverket, som är en statlig verksamhet, ansvarar för större vägar och spår. Det är inte alltid lätt att veta vilken aktör som ansvarar för vilken gata eller väg.

Om du har några frågor kring vägnätet där du bor är du varmt välkommen att höra av dig till Kontaktcenter som kan hjälpa dig vidare.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp