Var med och påverka

Hand signerar ett avtal.

Tycker du att det är viktigt att delta i dialoger om hur kommunen, samhället och närområdet kan förbättras? Vill du vara med och påverka?

I Upplands-Bro finns många möjligheter att tycka till även mellan kommunalvalen vart fjärde år. Här arrangeras dialoger, samråd och andra forum där du som invånare kan presentera dina tankar och förslag på förbättringar.

För kommunens utveckling är det mycket viktigt att fånga upp och ta tillvara förbättringsförslag, erfarenheter och idéer!

Delta i samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas förslaget ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planen.


Lämna en synpunkt eller ett förslag

Har du andra synpunkter eller idéer som rör utvecklingen av Upplands-Bro men som inte finns i någon pågående planprocess kan du även lämna dem till oss här.

 

Boka 30 min med Kjos

Vad tycker du om biblioteken, snöröjningen, badplatserna eller företagsklimatet? Vill du diskutera kommunens möjligheter och utmaningar eller få möjlighet att ställa frågor du funderat på? Ta tillfället i akt och boka 30 minuter med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).


Lämna ett medborgarförslag

Har du en idé om hur Upplands-Bro kan utvecklas? Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan handla om kommunens verksamheter och det kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skola, samhällsplanering eller fritid.


Ställ en fråga

Har du en fråga till kommunen. Skicka in den här.


Gör en felanmälan

Berätta för oss om något inte fungerar. Felanmälningar och synpunkter, stora som små, är viktiga för kommunens utvecklingsarbete.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp