Metodutveckling

I arbetet med Omdaning Bro krävs det att delaktighet finns med från strategi till implementering av insats. För att systematiskt arbeta med detta vill vi inom projektet för Omdaning Bro ta fram Upplands Bros modell för delaktighet.

Bild med citaten: "Det jag saknar i Bro är en pressbyrå och butiker vid stationen", "Jag föreställer mig Bro om 10 år med en större gemenskap med alla som bor här", "Det jag inte tycker om med Bro är att det är dålig belysning", "Jag föreställer mig Bro om 10 år att det finns fler parker, mer belysning och större centrum"

Citaten är från en undersökning som genomfördes av sommarjobbare i Bro under sommaren 2021.

Vi vill skifta fokus från symptom och kortsiktiga resultat till samhällsutmaning och långsiktig effekt. Drivande faktorn är samverkan; både internt inom kommunen och externt mellan kommunen, invånare, näringsliv och civilsamhälle/föreningsliv. Detta möjliggör legitima och hållbara insatser.

Metodutvecklingen utgår från att kombinera förändringsteori (mäta insatsernas effekt) och systematiskt arbete med delaktighet över tid. Detta innebär att vi testar nya arbetssätt och utvecklar nya modeller. För att få utifrånperspektiv på arbetet för vi även dialog med forskare om metodutvecklingen.

Omdaning-Bro är ett arbete som ska bygga på verkligheten. För att detta ska bli möjligt måste verkligheten vara med att skapa. Målgrupperna som insatserna riktar sig till är delaktiga i hela processen. En hållbar social utveckling kräver att invånarna är delaktiga och upplever delaktighet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp