Omdaning Bro

Flygfoto: Byggnader och torg i Bro centrum

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en hållbar småstad.

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt fram till 2030. Social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Genom delaktighet från de som verkar och bor i Bro utvecklas och testas nya idéer. Syftet är att utveckla bostäder, arbetsliv, näringsliv, skola till ett tryggt och mer integrerat Bro.

Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla. Omdaning Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen och innefattar handlingsplaner som adresserar följande områden; näringsliv, fysisk planering, gestaltning, rekreation, trygghet, markanvändning, utbildning, arbetsmarknad samt kultur. Övergripande perspektiv i samtliga utvecklingsfrågor är social hållbarhet.

Läs mer

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Omdaning Bro?
Mejla oss på omdaning@upplands-bro.se

Här nedan kan du läsa nyheter från Omdaning Bro

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp