Kockbacka gärde - nya skolan i Bro

Illustration: Byggnader på en öppen yta.

Illustration: Visbyark, Topia landskapsarkitekter.

Kockbacka gärde i östra Bro kommer under de kommande åren att genomgå en stor förändring. Här planeras en skola med idrottssal, en rekreationspark och ett mindre radhusområde byggas. Under våren 2021 hålls digitala samrådsmöten där synpunkter och tankar kring detaljplanen för Kockbacka gärde fångas upp.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp