Omdaning Bro

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Det ligger nu i startgroparna och kommer att pågå fram till 2030.

Flygbild över Bro centrum

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en hållbar småstad.

Lämna synpunkter och önskemål

Vad är en småstadsgata för dig? Hur skulle det se ut om Enköpingsvägen i Bro byggdes om till en levande småstadsgata? Du kan skicka in dina önskemål fram till och med den 30 september.

Fram till den 30 september kan du även lämna synpunkter på fördjupad översiktsplan för Bro.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp