Omdaning Bro

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Det ligger nu i startgroparna och kommer att pågå fram till 2030.

Flygbild över Bro centrum

Målbilden i Omdaning Bro är att utveckla Bro till en hållbar småstad.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp