Tillgänglighet

Kod

Är anpassad för att underlätta läsning med olika hjälpmedel.
Sökfunktionen har uppgraderats för enklare sökningar.


Design

Har skapats med tillgänglighet som utgångspunkt och setts över av
Funka.nu. Webbplatsen har ett anpassat utseende för mobil, surfplatta och dator. Stor vikt har lagts på tydlighet i knappar, länkar och menyer, en lättanvänd sökfunktion och att besökaren ska få fokusera på innehållet hen letar efter.


Innehåll

Tas fram med aktuell målgrupp som utgångspunkt. Lättläst version på många av huvudsidorna.

Tillgänglighet är ett levande område som förändras i takt med nya
tekniska lösningar och omvärldens behov. Upplands-bro.se behöver
kontinuerligt ses över för att möta höga tillgänglighetskrav.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)