Ge besökaren en överblick - anpassa texten för skärm

Oavsett om du skriver egna texter från början eller om du huvudsakligen redigerar någon annans text är det viktigt att anpassa texten så att den passar både för skumläsning och för närläsning.

Skriv informativa och självständiga huvudrubriker

Att skriva tydliga och informativa huvudrubriker är grundläggande för alla typer av texter, men på webben blir det ännu viktigare. Rubriken måste kunna stå självständigt och vara självförklarande om den hamnar som länk på någon annan sida.

Sammanfatta i ingresser

Sammanfatta gärna sidans budskap i en ingress. En ingress bör ge tillräckligt mycket för att läsaren ska förstå textens övergripande innehåll samtidigt som den gärna får avslutas med en lite krok för att locka till vidare läsning. Ingressen får inte bara vara en fetmarkering av sidans första stycke.

Gör styckeindelning och mellanrubriker

För att sidan ska bli överskådlig och underlätta skumläsning ska den ha gott om stycken och mellanrubriker. Styckeindela enligt principen ”en tanke = ett stycke”. Mellanrubriken ska vara placerad i nära anslutning till det stycke som den rubricerar så att den inte blir hängande mitt emellan två stycken.

Gör uppställningar, figurer och faktarutor

Punktuppställningar eller numrerade listor är utmärkta för att ge texten liv och siluett, och de har också fördelen att dra ögat till sig under läsningen. Du kan alltid ställa upp relevant information i uppställningar.

Länkar

Placera länken så att den inte stör läsningen. En omtvistad fråga är om man kan låta länkar ingå i en löpande text eller som man ska placera dem på ett särskilt ställe utanför texten. Generellt sett är det bättre att samla relevanta länkar på en plats utanför den löpande texten. Detta för att läsningen inte ska störa den redan så flyktige besökaren.

Formulera länkarna tydligt

Formulera länken tydligt så att man förstår vart man kommer när man klickar på den. Tänk på länken som en etikett till målsidan. Skriv aldrig Klicka här eller Läs mer. De fraserna ger ingen vägledning alls.

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)