En konst att skriva kort

När du ska anpassa din text för skärmläsning är det viktigaste steget att skriva kort.

Men låt dig inte styras av stelbenta regler som att en text bara får vara en skärmsida. Texten måste få vara precis så lång som behövs för att uppnå ditt syfte med den. Ha en klar tanke om vad du vill ha sagt, skriv det, och skriv sedan inget mer. Låt texten bli rapp och tydlig.

Du behöver också strukturera texten väl och låta strukturarbetet ingå som en väsentlig del i förarbetet. Om du från början har en tydlig och logisk struktur underlättar du både för dina läsare och för dig själv: Läsaren får en känsla av logik och kan lätt navigera mellan sidorna. Hur du strukturerar ditt innehåll beror på vilka dina läsare är, vad de vill göra på din webbplats och hur du vill styra deras beteende.

Nästan alltid är den mest ändamålsenliga strukturen den emfatiska, det vill säga att skriva det viktigaste först!

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)