Användaren läser annorlunda på webben

En webbsida hamnar alltid i en struktur tillsammans med annan information. Du måste alltså tänka på att helheten fungerar. Din text påverkar hela webbplatsen.

En webbplats ger oss inte samma överblick som en trycksak. Vi ser inte allt innehåll och har inte kontroll, varken över innehållet eller över omfånget. Därför har vi också ett annat läsbeteende än för traditionella medier.

Läsaren på internet och intranätet

Det finns några egenskaper som framhävs när vi sitter framför skärmen. Vi blir

  • otåliga
  • nyfikna
  • uppgiftsorienterade.

Så läser vi på skärmen

Även vår lässtrategi förändras när vi sitter framför en skärm och läser. På webben tillåter hypertextnavigeringen oss att flytta runt i stället för bara bakåt eller framåt, och läsningen är snarare cirkulär än linjär.

När vi läser webbsidor ägnar vi oss åt skumläsning när vi är ute och söker information. Men även när vi hittat det vi söker hoppar vi över mycket text.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)