Redaktörens stöd

Som redaktör har du olika förutsättningar och utmaningar beroende på vilken avdelning du jobbar på. Du har begränsat med tid att arbeta med webbplatsen och det är kanske ditt första uppdrag som
webbredaktör. Därför är det viktigt att du har det stöd du behöver.

Kommunikationsstöd

Varje redaktör har en dedikerad kommunikatör som kan stötta dig i
både hur du kommunicerar och hur du publicerar på webbplatsen. Ni kommer att ha några längre avstämningar per år men du kan självklart höra av dig så fort du har en fråga.


Chefsstöd

För att göra ett bra jobb behöver din chef förstå ditt uppdrag och stötta det. När det fungerar som bäst använder din chef dig för att
kommunicera med invånarna och ger dig tillräckligt med tid att göra
det inom din tjänst.
Du behöver vara tydlig med vad ditt uppdrag innebär och vad du
behöver för förutsättningar för att utföra det. Regelbundna
avdelningsmöten där ni kan ta upp sådant som behöver ändras eller
läggas till och innehållsansvariga för olika sidor är en god idé.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)