Bilder

Bilder används främst i två syften på upplands-bro.se.

Marknadsföring

För att lyfta och marknadsföra vad som händer i kommunen. Till
exempel bilderna för de olika undergrupperna på respektive
områdessida eller bilder till nyheterna.

Information

För att tillföra information till en text eller sammanhang. Till exempel en
planritning för ett byggprojekt, ett projektflöde eller en
organisationskarta.
Undvik att använda bilder på undersidor vars huvudsyfte är att ge
snabb information, såvida den inte tillför något till innehållet. Dvs,
använd inte marknadsföringsbilder på informativa undersidor.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)