Handbok för webbredaktörer

Den här sektionen är primärt för dig som jobbar i Upplands-Bro kommun som webbredaktör.

Som redaktör för upplands-bro.se har du ett unikt och viktigt uppdrag i att förmedla information som en kommuninvånare kan behöva inom ditt område.

Det kan se ut på olika sätt beroende på vilket område du arbetar inom eller vad invånarna har för behov, men som utgångspunkt ansvarar du för att det finns korrekt och lättillgänglig information på webbplatsen om ditt ansvarsområde.

Utifrån och in
I arbetet med upplands-bro.se har ett viktigt steg varit att utgå från
vad invånarna har för behov och hur de beter sig när de letar
information. Det här är ett perspektiv som ska genomsyra hela
webbplatsen. Istället för att utgå från hur kommunen är organiserad
och beskriva det, sätter vi oss in i vilken information invånaren letar
efter och presenterar den så.

En aktiv redaktör
Du som redaktör behöver ha örat mot marken - både inåt mot den
egna avdelningen och utåt mot invånarna i att fånga upp önskemål
och behov. När förändringar sker eller en aktuell händelse påverkar
invånarna behöver du tänka på vad som ska kommuniceras och hur.
Detta innebär inte att du ska vara ansvarig för allt faktainnehåll på era sidor. Se dig som en samordnare som hämtar in den information som behövs.

Vem av dina kollegor är mest lämpad att skriva en ny text eller faktagranska en befintlig? Se till att ha regelbundna möten med innehåll på webbplatsen som en stående punkt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)