Valnämnd

Valnämnden är lokal myndighet med ansvar för valfrågor. Det innebär att Valnämnden beslutar om frågor som berör politiska val och genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EU- parlament vart femte år.

Det innebär bland annat att nämnden ska:

  • Besluta om vallokaler
  • Utse röstmottagare
  • Arrangera förtidsröstning
  • Ansvara för preliminär räkning av röster på valkvällen

Valnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Mer om allmänna val och tidigare resultat kan du läsa om på Valmyndighetens sida. Länk hittar du längre ner på den här sidan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Sammanträden och handlingar under 2022

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2022

Dagordning Pdf, 213 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 245 kB.

14 mars 2022

Dagordning Pdf, 399 kB.

Handlingar Pdf, 878 kB.

Protokoll Pdf, 456 kB.

4 april 2022

Dagordning Pdf, 98 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 198 kB.

16 maj 2022

Inställt



13 juni 2022

Dagordning Pdf, 210 kB.

Handlingar Pdf, 8 MB.

Protokoll Pdf, 484 kB.

15 augusti 2022




19 september 2022





Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 augusti 2021

Dagordning Pdf, 208 kB.

Handlingar Pdf, 42 MB.

Protokoll Pdf, 227 kB.

11 oktober 2021

Dagordning Pdf, 426 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 180 kB.

22 november 2021
(vid behov)

Inställt





Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 januari 2019



Protokoll Pdf, 489 kB.

18 februari 2019



Protokoll Pdf, 444 kB.

18 mars 2019

Dagordning Pdf, 68 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 504 kB.

29 april 2019

Dagordning Pdf, 209 kB.

Handlingar Pdf, 778 kB.

Protokoll Pdf, 525 kB.

17 juni 2019



Protokoll Pdf, 385 kB.


Sammanträden och handlingar under 2018

Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

22 januari 2018

Dagordning Pdf, 66 kB.

Handlingar Pdf, 969 kB.

Protokoll Pdf, 62 kB.

22 februari 2018

Dagordning Pdf, 71 kB.

Handlingar Pdf, 599 kB.

Protokoll Pdf, 501 kB.

19 mars 2018

Dagordning Pdf, 66 kB.



23 april 2018

Dagordning Pdf, 72 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 103 kB.

21 maj 2018

Dagordning Pdf, 67 kB.

Handlingar Pdf, 693 kB.

Protokoll Pdf, 63 kB.

11 juni 2018

Dagordning Pdf, 65 kB.

Handlingar Pdf, 815 kB.

Protokoll Pdf, 551 kB.

13 augusti

Dagordning Pdf, 72 kB.

Handlingar Pdf, 724 kB.


25 september

Dagordning Pdf, 64 kB.

Handlingar Pdf, 255 kB.

Protokoll Pdf, 53 kB.







Valnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Socialdemokraterna 

 1 

 1 

 Moderaterna 

 1 

 1 

Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 1 

 1 

 Vänsterpartiet 

 1 

 1 

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

Valnämndens presidium

Ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD)

1:e vice ordförande
Bengt Johansson (S)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Bengt Johansson

Maikki Lemne

Moderaterna

Kjell Borg

Stanislaw Lewalski

Liberalerna

Anders Eklöf

Nawal al-Ibrahim

Sverigedemokraterna

Johan Silversjö

Katarina Olofsson

Miljöpartiet

Tilman Thulesius

Klas Dürhagen

Vänsterpartiet

Gloria Cederlind

Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Karl-Erik Lindholm

Anna-Maj Lilly

Centerpartiet

Anna Thorburn

 Ricard Wikman Koljo

 


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp