Arkiv protokoll och handlingar

Nedan ser du protokoll och handlingar från Utbildningsnämnden åren 2015-2016.

 Utbildningsnämnden 2016

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

26 januari 2016 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 februari 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 april 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 maj 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 augusti 2016

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

20 september 2016

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

25 oktober 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 december 2016

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

 Utbildningsnämnden 2015

Sammanträdesdag

 Dagordning

 Handlingar 

 Protokoll 

20 januari 2015 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 februari 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 mars 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 mars 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 maj 2015

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

16 juni 2015

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

18 augusti 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 september 2015

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

27 oktober 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 december 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 december 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)