Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för

  • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät
  • avfallshantering
  • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar
  • parker och torg
  • skötsel för grönområden
  • friluftsområden och kommunägd skog
  • bostadsanpassningsbidrag

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Omedelbar justering §§ 11-12

30 mars 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Omedelbar justering §§ 30-32

16 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 juni 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 september 2020

Dagordning

Handlingar


26 oktober 2020
7 december 2020


Sammanträdestider och handlingar under 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 juni 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 september 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 november 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 december 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Prenumerera


Ledamöter

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 3

 2

 Moderaterna 

 2 

 2

 Sverigedemokraterna 

 2

 2

 Vänsterpartiet 

 1

 1

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 -

 1

Tekniska nämndens presidium

Ordförande
Marcus Sköld (M)

1:e vice ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD)

2:e vice ordförande

Catharina Andersson (S)

Kontakta en politiker


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Catharina Andersson

Mats Karlsson

Harry Holmström

Leif Janson

Maikki Lemne


Moderaterna

Marcus Sköld

Jan-Erik Tärnström

Andreas Åström

Tomas Lindahl

Sverigedemokraterna

Jan Ramstedt

Rolf Ringstrand

Börje Svensson

Andreas Persson

Vänsterpartiet

Kjell A Johansson

Jeanette Bustot Cesped

Kristdemokraterna

Karl-Erik Lindholm

Per-Erik Nordell

Centerpartiet

Anders Bjurefors

 Per Lindahl

Liberalerna


Sören Fridman

André Javdan

Miljöpartiet


-

Tilman D Thulesius


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp