Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för

  • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät
  • avfallshantering
  • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar
  • parker och torg
  • skötsel för grönområden
  • friluftsområden och kommunägd skog
  • bostadsanpassningsbidrag

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 februari 2020

Dagordning Pdf, 252 kB.

Handlingar Pdf, 13 MB.

Protokoll Pdf, 358 kB.

Omedelbar justering §§ 11-12 Pdf, 1017 kB.

30 mars 2020

Dagordning Pdf, 286 kB.

Handlingar Pdf, 37 MB.

Protokoll Pdf, 447 kB.

Omedelbar justering §§ 30-32 Pdf, 2 MB.

16 april 2020

Dagordning Pdf, 210 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 226 kB.

25 maj 2020

Dagordning Pdf, 222 kB.

Handlingar

Protokoll Pdf, 293 kB.

15 juni 2020

Dagordning Pdf, 101 kB.

Handlingar

Protokoll Pdf, 556 kB.

28 september 2020

Dagordning Pdf, 242 kB.

Handlingar Pdf, 60 MB.

Protokoll Pdf, 414 kB.

EXTRA
19 oktober 2020

Dagordning Pdf, 314 kB.

Handlingar Pdf, 21 MB.

Protokoll Pdf, 307 kB.

26 oktober 2020

Dagordning Pdf, 215 kB.

Handlingar Pdf, 768 kB.

Protokoll Pdf, 250 kB.

7 december 2020           Dagordning Pdf, 389 kB.       Handlingar Pdf, 9 MB.      Omedelbar
                                                                                                 justering § 115 Pdf, 358 kB.  
                                                                                                 Protokoll Pdf, 317 kB.

Prenumerera


Ledamöter

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 3

 2

 Moderaterna 

 2 

 2

 Sverigedemokraterna 

 2

 2

 Vänsterpartiet 

 1

 1

 Kristdemokraterna 

 1 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 1 

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Miljöpartiet 

 -

 1

Tekniska nämndens presidium

Ordförande
Marcus Sköld (M)

1:e vice ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD)

2:e vice ordförande

Catharina Andersson (S)

Kontakta en politiker


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Catharina Andersson

Mats Karlsson

Harry Holmström

Leif Janson

Maikki Lemne


Moderaterna

Marcus Sköld

Jan-Erik Tärnström

Andreas Åström

Claes Bertenstam

Sverigedemokraterna

Jan Ramstedt

Andreas Persson

Jan Hellman

Navdeep Singh Bathia

Vänsterpartiet

Kjell A Johansson

Jeanette Bustos Cesped

Kristdemokraterna

Karl-Erik Lindholm

Daniel Lilja

Centerpartiet

Anders Bjurefors

 Per Lindahl

Liberalerna


Sören Fridman

André Javdan

Miljöpartiet


-

Tilman D Thulesius


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp